Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Pensioenjournaals van september 2019

Kalender

25 september 2019


Pensioen Journaal van  maandag 2 september 2019
 
Harde klappen pensioenfondsen in augustus
Augustus was een slechte maand voor pensioenfondsen. Vooral door de extreem lage rente zijn dekkingsgraden hard gedaald. Dat vergroot de kans dat volgend jaar miljoenen pensioenen omlaag gaan. Uit berekeningen van adviseur Mercer blijkt dat de dekkingsgraad van een ‘gemiddeld’ pensioenfonds in augustus daalde van 101% eind juli, naar 96%. Een flink aantal fondsen, waaronder de heel grote, stond er bovendien eind juli al slechter voor dan dit fictieve gemiddelde pensioenfonds. Later deze week debatteert de Tweede Kamer over de dreigende kortingen op de pensioenen van gepensioneerden en werknemers. Als de rente zo laag blijft, kan het gebeuren dat pensioenen met wel 10% omlaag moeten. De fracties van 50Plus en de SP willen kortingen voorkomen. Maar ook PvdA en GroenLinks, die de coalitie steunen bij het pensioenakkoord, zitten ermee in hun maag. Het Financieele Dagblad, 2-9-2019
 
Pensioenen zitten voorlopig op slot
Deelnemers van de grote fondsen ABP, PFZW en PME kunnen voorlopig hun pensioen bij dat fonds niet weghalen of er stallen. Door de slechte financiële situatie is waardeoverdracht geen optie.Dat komt door de lage dekkingsgraden, de thermometer van de financiële situatie van de fondsen. Als de beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden, van een fonds onder de 100% is gezakt, mogen deelnemers geen geld uit de pot naar een ander fonds brengen. En een overdracht van een ander fonds naar het fonds in ’onderdekking’ is ook niet mogelijk. Die situatie speelt nu bij ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en metaalfonds PME. Het andere metaalfonds PMT is nog niet onder 100% gezakt, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat deze situatie ook voor dat fonds gaat spelen. Telegraaf, 31-8-2019
 
Waarom vergrijzing en pensioenkortingen hand in hand gaan
Het is wellicht een wat impopulaire boodschap in tijden van dreigende pensioenkortingen, aldus een analyse van Trouw: Maar juist de bevolkingsgroep die het meest direct last heeft van die kortingen, is deels de 'veroorzaker' daarvan. Door de vergrijzing in westerse landen daalt de rekenrente en daarmee ook de kans dat de aangekondigde kortingen in de nabije toekomst van de baan zullen zijn. Helaas voor de pensioengerechtigde van de toekomst is die grijze golf nog lang niet op zijn retour. Dat fondsen nu door allerlei kritische ondergrenzen zakken en bijna maandelijks het nieuws halen vanwege hun financiële nood, komt voor een groot deel doordat die rekenrente zo laag is. Die is op haar beurt weer laag om verschillende redenen, maar vergrijzing is er één van. Dat komt doordat ouderen relatief weinig geld uitgeven. Terwijl ze gemiddeld gezien het meest kapitaalkrachtig zijn van de hele bevolking, zegt hoogleraar demografie Leo van Wissen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het eind van de vergrijzing is nog lang niet in zicht. "Tot 2040 zal het aandeel ouderen jaarlijks toenemen", zegt Van Wissen. Pas daarna lijkt het aantal nieuwe 65-jarigen gelijke tred te houden met het aantal ouderen dat jaarlijks overlijdt. Trouw, 2-9-2019
 
Pensioenfondsen geen keus: ze moeten veilig beleggen
Gratis geld blijkt besmettelijk. Waar tot voor kort vooral zuinige overheden als de Duitse en Nederlandse op de geldmarkt leningen konden wegzetten met een negatieve rente, is het virus van de negative yields (negatieve rendementen) inmiddels diep doorgedrongen tot de markt voor bedrijfsleningen. Ongeveer de helft van de uitstaande obligaties uitgegeven door bedrijven kent inmiddels een negatief rendement, en beleggers staan in de rij om ze af te nemen. Wie zijn de beleggers die de verlieslatende leningen willen kópen? Voor een deel gaat het om pensioenfondsen en levensverzekeraars, zegt Jeroen van den Broek van ING. Zij hebben geen keus, legt hij uit. “Pensioenfondsen moeten belegd zijn. En ze moeten op grond van hun statuten veilig belegd zijn. Zij kunnen op dit moment niet anders dan de premiegelden die ze binnenkrijgen omzetten in veilige leningen met een negatief rendement.” NRC, 31-8-2019
 
Bericht over salarissen pensioenbestuurders maakt veel los
Het bericht dat donderdag in het AD stond, over de gestegen salarissen van bestuurders bij pensioenfondsen en -investeerders, maakte veel los, aldus de krant, die een kleine selectie van reacties publiceert.
Rineke de Graaf uit Rotterdam:  “Onlangs is de AOW met een paar cent verhoogd. Ongetwijfeld een pleister op de wonde, als straks de pensioenen weer worden gekort. En dat in zo'n welvarend land. Welvarend! Dat geldt voor een bepaalde groep, niet voor ouderen die jarenlang hun steentje hebben bijgedragen.”
Hans van Kooten uit Zwijndrecht: “Het is altijd zo geweest dat als iemand zijn werk niet goed uitvoerde, die persoon dan kon vertrekken. Hier is het weer de omgekeerde wereld. Als je je job niet naar behoren uitvoert, word je er extra voor beloond! Trek de verhoging in en geef deze mensen dezelfde uitkering als de deelnemers in de bewuste fondsen.” AD, 31-8-2019
 
‘Onze premie was weg’
Naar aanleiding van het artikel over de salarissen van pensioenbestuurders schrijft A. van den Broek uit Garderen””Ik lees met stijgende verbazing de berichten over de pensioenfondsen en kan hier heel boos over worden. Ik heb jarenlang premie moeten betalen voor de SUM (Stichting Uittreden Metaal). Ik werkte bij een assemblagebedrijf in cv-ketels. Door reorganisaties en overnames door buitenlandse bedrijven ging ons bedrijf verplicht onder de Technische Groothandel vallen. De aan SUM betaalde premie hebben wij niet teruggekregen en we hebben ook geen aanspraak kunnen maken op het vroegpensioen van SUM. Nu weet ik waarom.” AD, 31-8-2019
 
‘Tijd voor massale rechtszaak namens alle gedupeerden’
“Of we moeten spreken van 'pensioenroof' of 'verduistering' laat ik in het midden, maar dat de rechthebbende deelnemers van pensioenfondsen belazerd worden en hun opgebouwde rechten zien wegsmelten staat voor mij vast”, schrijft Rinus ten Haaf uit Waalre. Duidelijk is voor hem “dat de pensioenwet en de Europese pensioenrichtlijn worden geschonden. Tijd voor een massale rechtszaak tegen de staat namens alle gedupeerden!” Eindhovens Dagblad, 31-8-2019
 
‘De vaste lasten lopen enorm op’
Iedereen zou erop vooruit gaan: het was één van de beloften van Rutte III. Toch merken de leden van het Opiniepanel van EenVandaag hier maar bar weinig van in hun portemonnee. "Dat hele kleine plusje gaat rechtstreeks naar de supermarkt." Johan Wolfert (78 jaar oud, gehuwd) heeft alleen AOW. Minutieus houdt hij al jaren bij wat er in komt en eruit gaat. "Elke keer als ik gebankierd heb, dan schrijf ik het op in een Excel-bestand. Ik weet dus precies wat erin en wat eruit gaat. Daaruit blijkt iedere keer weer dat ik vanuit mijn spaargeld moet bijpassen. Dus ik geloof de politici niet zomaar op hun blauwe of bruine ogen." Volgens Wolfert lopen met name de vaste lasten enorm op. "Een van de grote pijnpunten vind ik de stijgende zorgkosten. Wij zijn ouder en dan maak je nou eenmaal meer kosten. Het eigen risico maken we sowieso altijd op. Ik wil niet klagen en we zijn ook niet arm, maar wat de politiek belooft klopt domweg niet. En dat vind ik kwalijk." EenVandaag, 31-8-2019
 
‘Pas op je geld, babyboomer!’
Nooit was een generatie ouderen zo rijk als onze babyboomers, aldus econoom en publicist Erica Verdegaal. “De helft van de Nederlandse 65-plussers bezit, inclusief de waarde van hun eigen huis, meer dan een ton. Elf procent bezit zelfs meer dan een half miljoen euro. Maar tegelijkertijd telt deze generatie een groeiend aantal dementerenden, digibeten, zieken en eenzame weduwen en weduwnaars met weinig tot geen financieel benul, maar wel bezittingen en spaargeld. Die rijkdom trekt gelukszoekers en graaiers zoals mestvliegen afkomen op een hoop stront.” Iedereen kan ooit een hulpbehoevende, demente of eenzame oudere worden, aldus Verdegaal. “Geldzaken moet je regelen als je nog bij de tijd bent. Bedenk wie je écht kunt vertrouwen, en leg je wensen vast in een testament en een levenstestament. Spoor ouders of bevriende babyboomers aan om digitaal bij te blijven.” Het Financieele Dagblad, 31-8-2019
 
Na jongerenplatform ook ouderenplatform bij de SER?
Als er een jongerenplatform is, dan hoort er ook een ouderenplatform bij de SER, schrijft Frank Kalshoven (directeur De Argumentenfabriek): dat zal vast iets te zeggen hebben over het uitblijven van indexatie van pensioenen, het gestegen eigen risico in de zorg, de gestegen belastingen, en de Wet maatschappelijke ondersteuning, die hen dwingt tot het voeren van keukentafelgesprekken met ambtenaren. En over de doorgeslagen digitalisering van de samenleving niet te vergeten. En dat platform zal dan betogen ‘dat het van belang is dat Nederlandse jongeren zich geen zorgen hoeven te maken over de oude dag van vaders en moeders, opa’s en oma’s’. En als er een Jongerenplatform is, én een Ouderenplatform, dan kan volgens Kalshoven de tussenliggende leeftijdsgroep natuurlijk niet ontbreken, al kan ik hierbij niet zo snel een passende titel bedenken. “En als we dan een ‘generatie-SER’ hebben, waar al deze platforms met elkaar praten en samen het kabinet adviseren, zijn we dan iets opgeschoten?” Volkskrant, 31-8-2019
 
‘Plan voor investeringsfonds komt neer op Latijns-Amerikaans boekhouden’
Politici die daadkracht willen uitstralen, maar geen idee hebben wat ze moeten doen, richten een investeringsfonds op, schrijft de Amsterdamse hoogleraar Sweder van Wijnbergen.
“Al doet het fonds niets nuttigs, misschien doet het ook geen kwaad, dus moeten we de politici hun fonds gunnen? Maar een extra-budgettair investeringsfonds lijkt op de Latijns-Amerikaanse boekhoudtrucs waarbij om aan IMF-voorwaarden te voldoen het officiële budget er prima uitzag, maar fiscale posten buiten het officiële budget werden gebracht — soms zelfs via de Centrale Bank. Probeert Hoekstra de Europese Commissie zand in de ogen te strooien?” Het Financieele Dagblad, 31-8-2019
 
Pensioen Journaal van  dinsdag 3 september 2019
 
Pensioencatastrofe dreigt na weer een slechte maand
Pensioenkortingen zijn in augustus weer een reuzenstap dichterbij gekomen. De al beroerde financiële situatie van pensioenfondsen is de afgelopen maand nog veel slechter geworden. De gemiddelde dekkingsgraad is in augustus met nog eens 4 procentpunt gedaald en komt uit op 98%, blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon. Verschillende grote fondsen zaten al in flinke onderdekking. Door de nieuwe klap in augustus lijken de kortingen niet alleen onvermijdelijk geworden, maar dreigen ze ook steeds hoger uit te vallen. Kortingen aan het einde van dit jaar worden volgens Aon ’een steeds meer realistisch scenario’. Hoeveel pijn de lagere rente doet bij pensioenfondsen, blijkt uit de cijfers van Aon. Door de daling in augustus steeg de waarde van de verplichtingen namelijk met 8%. Pensioenfondsen moeten dus 8% meer in kas hebben om genoeg te hebben om de huidige en toekomstige uitkeringen te betalen. “De arme fondsen zijn armer geworden terwijl de rijke fondsen rijk zijn gebleven”, zegt Frank Driessen van Aon. “Helaas zitten nu juist de meeste deelnemers bij de grote fondsen die ook de grootste klappen te verwerken krijgen.” Telegraaf, 3-9-2019 / am, 2-9-2019
 
Dalende dekkingsgraden zetten pensioendebat op scherp
Donderdag is het eerste pensioendebat van het nieuwe parlementaire jaar. Het betreft een zogeheten dertigledendebat, ooit aangevraagd door 50Plus. Het mag lang geleden zijn aangevraagd, het debat over de dreigende pensioenkortingen is er alleen maar relevanter op geworden. Tijdens de vakantiemaanden zijn de dekkingsgraden van de pensioenfondsen fors onderuitgegaan. De roep om de rekenrente aan te passen steeds luider. Zowel SP als 50Plus bepleiten een verhoging van de rente die gebruikt wordt om de verplichtingen van de pensioenfondsen te berekenen. Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die het pensioenakkoord van de noodzakelijke parlementaire steun moeten voorzien, zijn lang niet zo uitgesproken. De twee oppositiepartijen zijn hun standpunt in aanloop naar donderdag nog aan het bepalen, zo heet het. Het Financieele Dagblad, 3-9-2019
 
’Kabinet moet aan de bak’
In politiek Den Haag zijn er inmiddels Kamerbreed zorgen over de pensioenkortingen. “Het kabinet moet aan de bak”, vindt PvdA-Kamerlid van Dijk. Die partij leverde samen met GroenLinks nog de broodnodige steun voor het pensioenakkoord, maar zet nu minister Koolmees aan het werk. “Een van onze eisen aan het kabinet bij het pensioenakkoord is dat onnodige kortingen voorkomen moeten worden. Daar gaan we minister Koolmees aan houden.” Van Dijk wil dat gepensioneerden zo veel mogelijk gespaard worden bij het kabinet. Hij krijgt bijval uit de coalitie van D66’er Van Weyenberg. “Met Prinsjesdag moet het kabinet naast de koopkracht voor werkenden ook oog hebben voor de koopkracht van gepensioneerden”, geeft hij het kabinet mee als opdracht richting de derde dinsdag van september. De SP, die tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord buitenspel werd gezet, gaat er veel harder in. “Het akkoord moet opengebroken worden om deze kortingen te voorkomen”, zegt SP’er Van Kent. En als het aan PVV’er De Jong ligt gaat ’dit flutakkoord’ de prullenbak in. “Deze minister moet er direct voor zorgen dat de kortingen van tafel gaan.” Minister Koolmees zelf wil pas op donderdag in de Tweede kamer reageren. Telegraaf, 3-9-2019
 
Armoede komt het vaakst voor bij 90-plussers
De alleroudsten in Nederland zijn het vaakst arm. Van de ouderen vanaf 90 jaar leeft zo’n 11 procent onder de armoedegrens. Dat zijn ruim negenduizend mensen. Gemeten onder alle 65-plussers komt armoede veel minder voor, namelijk bij 3 procent. Dit komt doordat vooral de oudsten veel zorgkosten maken, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau vandaag in het rapport ‘Armoede in Kaart 2019’. Kosten van allerlei hulpmiddelen worden niet altijd door verzekeraars vergoed, verklaart Stella Hoff van het SCP, en 90-plussers hebben die relatief vaak nodig. “ Hoe ouder iemand is, hoe meer zorg nodig zal zijn, zegt Hagar Roijackers van ouderenbond KBO-PCOB. Zorgkosten zijn daardoor vaker hoog voor de oudste leeftijdsgroep en tegelijkertijd hebben zij weinig te besteden. “AOW is niet altijd toereikend, en zelfs in vergelijking met 85- tot 90-jarigen hebben 90-plussers veel minder vaak een aanvullend pensioen.” De jongste groep gepensioneerden heeft vaker dan ouderen een aanvullend pensioen, vooral doordat tegenwoordig meer vrouwen een baan hebben gehad. Trouw, 3-9-2019
 
‘Dit onuitlegbare pensioen werkt niet meer’
Door de dreigende kortingen staat het pensioenakkoord zwaar onder druk, aldus een commentaar vande Telegraaf. De vakbonden komen ertegen in het geweer en eisen compensatie. Ook de werkgevers geven aan dat deze financiële tegenvaller voor miljoenen mensen de pensioendeal ondermijnt. “Voorkomen moet worden dat het moeizaam bereikte pensioenakkoord onder deze druk sneuvelt. Het is immers meer dan ooit duidelijk dat dit onuitlegbare pensioen niet meer werkt. Het kabinet zal dan ook alles op alles moeten zetten om te zorgen dat ons huidige pensioenstelsel snel wordt aangepakt.” Telegraaf, 3-9-2019
 
‘Er zijn veel ouderen die het moeilijk hebben’
Er mag dan wel een grijze golf zijn, schrijft Marthe van der WaL UIT Den Haag, maar de bevolking is gegroeid naar 17 miljoen mensen. Dan zijn er toch genoeg jonge mensen bijgekomen? De rekenrente is vooral laag omdat geld wordt bijgedrukt. Om de economie aan te jagen. Een politieke keuze. Gemiddeld zijn ouderen rijk. Het is verleidelijk om daar te bezuinigen. Maar er zijn uiteraard veel ouderen die onder dat gemiddelde zitten en die hebben het ook moeilijk. Trouw, 3-9-2019
 
‘Naar een gezonde economie die de natuur heel laat’
Een economie die gezond is én de natuur heel laat, dat zou nog eens een mooi exportproduct voor Nederland zijn, betoogt ecologe Louise Vet vandaag, twee weken voor Prinsjesdag, in de jaarlijkse Duurzame Troonrede. De financiële wereld zou volgens Vet Louise Vet (directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en buitengewoon hoogleraar Evolutionaire Ecologie bij Wageningen University; de huidige nummer 1 in de Trouw Duurzame 100) verschillende geldstromen beter aan elkaar kunnen knopen. “Biodiversiteitsherstel is een langdurig proces dat eerst investeringen behoeft voordat de baten binnen zullen stromen. Durfkapitaal moet worden ingezet. Pensioenfondsen durven dat nog niet. Ik stel voor dat de overheid die risico’s deels gaat afdekken vanuit een nieuw Ministerie van Kwaliteit van de Leefomgeving. Dat zich bovendien internationaal hard inzet voor wetgeving op het gebied van true pricing, eerlijke beprijzing. Een eerlijke boekhouding met inbegrip van de werkelijke maatschappelijke kosten, zoals schadelijke milieu-effecten, zou de huidige economie al op haar grondvesten doen schudden.” Trouw, 3-9-2019
 
Hoekstra: laat de middenklasse weer floreren
Als we de positie van de middenklasse niet verbeteren, dreigt de Nederlandse samenleving uit balans te raken. Met die waarschuwing kwam minister Hoekstra van Financiën tijdens de jaarlijkse H.J. Schoo-lezing in Den Haag. Volgens de bewindsman, die ook gezien wordt als een mogelijke nieuwe leider van het CDA, is het cruciaal dat we de middenklasse versterken.Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de gewone Nederlanders ervan uitgegaan dat, als ze hard werken en omkijken naar hun naaste, ze vooruitkomen in het leven en hun kinderen het ook weer een beetje beter krijgen, betoogde Hoekstra. "Maar juist die wederkerigheid staat onder druk." Voor het eerst zijn mensen bang dat hun kinderen het economisch slechter zullen hebben dan zij zelf, en die angst is volgens de bewindsman niet onterecht. Door de vergrijzing loopt de verdiencapaciteit terug en we investeren veel te weinig in de technologieën van de toekomst, zoals kunstmatige intelligentie, zei Hoekstra. NOS, 2-9-2019
 
Vastgoedeigenaren boos over 'oorverdovende' radiostilte Hudson's Bay
'Het is nog steeds oorverdovend stil aan de kant van Hudson's Bay. Al maanden, eigenlijk.' Jos van de Mortel, eigenaar van het Hudson's Bay-gebouw in Den Bosch, moest dit weekend in het FD lezen dat de winkelketen uit Nederland zal vertrekken. Andere vastgoedeigenaren tasten eveneens in het duister, en schakelen juristen in. Zij verhuren voor vele miljoenen euro's per jaar panden in vijftien Nederlandse steden aan Hudson's Bay. De nieuwste winkels zijn pas een half jaar open. De winkelpanden zijn vooral eigendom van grote partijen, waaronder pensioenbelegger ASR en beursgenoteerde vastgoedfondsen. Het Financieele Dagblad, 3-9-2019

Pensioen Journaal van  woensdag 4 september 2019
AOW'er moet van VVD langer kunnen doorwerken
Niet iedereen staat te juichen over de vertraagde stijging van de AOW-leeftijd die in het pensioenakkoord is afgesproken. Voor sommige werknemers valt hun pensioen daardoor straks een stuk lager uit. Daar wil het VVD iets aan doen, zegt Tweede Kamerlid Roald van der Linde. 'Oudere werknemers missen door de nieuwe afspraken tot wel een halfjaar pensioenopbouw', legt Van der Linde uit. De pensioenspecialist van de VVD wil hun daarom de keus geven om toch te kunnen doorwerken tot de AOW-leeftijd die voorheen op hen van toepassing was. Een motie met die strekking dient hij donderdag in wanneer de Kamer debatteert over de dreigende kortingen op pensioenen. Het Financieele Dagblad, 4-9-2019
 
‘Omslagprincipe kan het pensioenstelsel redden’
De houdbaarheid van ons pensioenstelsel wordt bedreigd. Niet door de gedaalde dekkingsgraden, dreigende tekorten of de rekenrente, schrijft Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN Amro: Natuurlijk is de aandacht daarvoor belangrijk. Maar we moeten begrijpen dat je geen goede pensioenen kunt betalen uit een verandering van de rekenrente. Dat blijft geneuzel aan de passiefzijde van de balans van pensioenfondsen. Een discussie voor boekhouders. “Een meer fundamentele discussie betreft of de nadruk die wij leggen op het systeem van kapitaaldekking nog wel opportuun is bij de zeer lage rentestanden. Een pleidooi voor een verschuiving naar een groter gewicht voor een omslagstelsel wordt verder ondersteund door toekomstige demografische ontwikkelingen.” Vergeet die boekhoudkundige kwestie over de rekenrente even, stelt de hoofdeconoom van ABN Amro. “Veel belangrijker voor de houdbaarheid van ons stelsel is een grotere rol voor het omslagprincipe.” Het Financieele Dagblad, 4-9-2019
 
Pas gepensioneerden het minst arm
De oudsten zijn in Nederlanders vaak ook de armsten. Dat blijkt uit de opvallende grafiek die het Sociaal en Cultureel Planbureau dinsdag publiceerde bij het rapport Armoede in Kaart 2019. Voor ouderenbond KBO-PCOB was het SCP-rapport dinsdag aanleiding nog maar eens te onderstrepen hoezeer hun achterban onder het geldgebrek te lijden heeft. Toch lijkt de grafiek tegelijkertijd het ongelijk te bewijzen van alle seniorenvertegenwoordigers die stellen dat het de ouderen in Nederland slecht gaat. Tot de 80 jaar behoren de Nederlandse ouderen juist tot de groep waarin het grootste deel prima kan rondkomen. Dat de pas gepensioneerden het minst arm zijn (ze staan er ook opvallend veel beter voor dan de groep 60 tot 65 jaar) heeft te maken met de AOW die ze net krijgen, schrijft het SCP. Die uitkering van 1.158,22 euro per maand helpt ze om in basisbehoeften te kunnen voorzien. Maar als na verloop van tijd de zorgkosten toenemen, lukt het steeds minder ouderen met de AOW uit te komen. Zij moeten hun volledige eigen risico betalen en hebben daarnaast vaak ook zorgkosten aan zorg die niet vergoed wordt. Volkskrant, 4-9-2019
 
Deens pensioenfonds dumpt aandelen oliemaatschappijen
Het Deense pensioenfonds MP Pension verkoopt zijn belangen in de tien grootste oliemaatschappijen, waaronder Shell, omdat ze te weinig zouden doen om de doelstellingen die zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs over de klimaatverandering te verwezenlijken. Dat heeft het pensioenfonds uit Denemarken met een beleggingsportefeuille van $20 mrd dinsdag bekendgemaakt. MP Pension, dat de pensioenafdrachten van onderwijspersoneel en psychologen belegt, stoot voor 644 mln Deense kronen (circa $95 mln) aan beleggingen af. Naast Shell gaat het om beleggingen in ExxonMobil, BP, Chevron, PetroChina, Rosneft, Sinopec, Total, Petrobras en Equinor. MP Pension komt tot dat besluit omdat 'de bedrijven nog steeds tegen strengere klimaatregulering ageren, ondanks de publieke steun van de bedrijven voor de Akkoord van Parijs'. Het Financieele Dagblad, 4-9-2019 /Telegraaf, 4-9-2019
 
Kabinet: Lage rente niet volledig aan ECB toe te schrijven
De ministers Wopke Hoekstra en Wouter Koolmees vinden niet dat de Europese Centrale Bank als enige schuldige aangewezen kan worden voor de malaise bij de pensioenfondsen. De ministers van Financiën en Sociale Zaken zeggen in antwoord op Kamervragen dat de dalende rente op lange termijn wordt veroorzaakt door structurele factoren die losstaan van het ECB-beleid. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vroeg de ministers of zij willen erkken dat de lage rente het gevolg is van het opkoopbeleid van de ECB en dat dit beleid desastreuze gevolgen heeft voor de Nederlandse pensioenfondsen. Hoekstra en Koolmees wijzen er in hun antwoord op dat de rente al sinds de jaren tachtig een dalende trend laat zien. Ze noemen een aantal factoren die daar debet aan zijn. am, 3-9-2019
 
Harry van de Kraats vertrekt als directeur AWVN

Directeur Harry van de Kraats vertrekt eind dit jaar bij werkgeversorganisatie AWVN. Hij legt tegelijk ook zijn directiefuncties bij ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland neer. Van de Kraats is vanaf volgend jaar partner bij Maes & Lunau, een gespecialiseerd headhuntersbureau voor directieleden. Telegraaf, 4-9-2019
 
‘Geld uit ABP-kas terugstorten’
De regering kon in de jaren negentig ongestoord tientallen miljarden uit de kas van het ambtenarenpensioenfonds plunderen, tot grote woede van de Algemene Rekenkamer, schrijft J.H. Snijder uit Delden in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf. “Was dit geld in de kas blijven zitten was dat bedrag, met het rendement van meer dan 6 procent, nu veel meer waard geweest. Een klein kind kan berekenen dat de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog omstreeks 2010 met pensioen zou gaan. Was de diefstal door Kok, Lubbers en Zalm niet gebeurd dan was de dekking meer dan voldoende geweest. Nu zitten we weer met een VVD kabinet. Laten zij de gestolen miljarden terug storten in de ABP kas of in ieder geval garant staan voor de waardevastheid van de pensioenen.” Telegraaf, 4-9-2019
 
‘Rijk heeft zorgplicht voor ABP-gepensioneerden’
“Inmiddels geniet ik al weer jaren van mijn ABP-pensioen als ex-rijksambtenaar”, aldus P.J. Tuin uit Schagen. “Al jaren zonder de afgesproken indexaties en nu dreigen ook nog kortingen. Alle pijlen worden nu gericht op het ABP, maar is het een rare gedachte om te protesteren bij de werkgever, in deze de regering? Onze premier zegt dat hij niet over de pensioenen gaat. Dat geldt niet voor het ABP waar al zijn ex-medewerkers zijn ondergebracht. Daar heeft het Rijk een zorgplicht mijns inziens. Bovendien zijn door diezelfde werkgever de afspraken niet nagekomen zoals eindloon/middenloon en de genoemde indexatie. Ook is een greep uit de kas gedaan toen het erg goed ging met de pensioenpot.” Telegraaf, 4-9-2019
 
’Beurskoers van weinig invloed’
“Elke Nederlander weet ondertussen dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen in zeer belangrijke mate wordt bepaald door de rekenrente en die is al jaren laag, zeer laag zelfs”, schrijft Jan Pronk uit Beverwijk. “Beleggingsresultaten hebben daarentegen niet of nauwelijks invloed, anders zouden onze pensioenfondsen er gemiddeld een stuk beter voor staan.” De moraal van het verhaal is volgens Pronk dat stijgende beurskoersen niet of nauwelijks een positieve invloed hebben op de dekkingsgraad, maar een maandje daling desastreuze gevolgen. “De pensioenpotten zijn overvol, maar er is al jarenlang paniek rond onze oudedagvoorziening. Dat kan en moet toch anders.” Telegraaf, 4-9-2019

Pensioen Journaal van  donderdag 5 september 2019
Rekenrente pensioen was nog nooit zo laag
Zijn er pensioenfondsen die moeten gaan korten? En moet het pensioenakkoord niet worden aangepast? Het zijn vragen die de komende maanden veelvuldig gesteld zullen worden. Reden: de lage rekenrente, waarop pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen. En die rente was vorige maand nog nooit zo laag. De Tweede Kamer debatteert hier donderdag over. Minister Wouter Koolmees liet deze week in een Kamerbrief zien hoe die daling van de rentes, die overigens al decennia lang plaatsvindt, doorwerkt. Twintig jaar geleden had een pensioenfonds aan €29 inleg voldoende om in dit jaar eenmalig €100 te kunnen uitkeren. Een pensioenfonds moet nu €91 in kas hebben om over twintig jaar €100 te kunnen toezeggen. Het Financieele Dagblad, 5-9-2019
 
Werkgevers willen vasthouden aan ontslag op AOW-leeftijd
Werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet weinig in het voorstel van de VVD om iets te veranderen aan het recht om werknemers te ontslaan op de AOW-leeftijd. Tweede Kamerlid Roald van der Linde (VVD) wil werknemers het recht geven om nog wat langer door te werken en zo meer pensioen op te bouwen. 'De AOW-leeftijd wordt nu veelal door zowel werknemer als werkgever gezien als een duidelijk en logisch einde van de arbeidsovereenkomst', laat een woordvoerder van VNO-NCW weten. Afspraken over doorwerken na de AOW-leeftijd vergen volgens de werkgevers 'maatwerk en wederzijdse vrijwilligheid'. Het Finacieele Dagblad, 5-9-2019
 
Is er nog een pensioen-remain mogelijk?
Als het pensioenakkoord nog eens aan de vakbondsleden wordt voorgelegd zou de uitslag van de stemming heel anders kunnen uitvallen, schrijft Volkskrant-redacteur Peter de Waard. In plaats van het huidige stelsel omver te werpen (pensioen-exit), zou voor het handhaven (pensioen-remain) worden gekozen. “Maar de FNV doet niet aan tweede referenda, net als de Britten. In dat opzicht verschilt Han Busker niet van Boris Johnson.” De FNV-leden blijken volgens De Waard met het pensioenakkoord op het verkeerde been te zijn gezet. “De borelingen van de tweede helft van de jaren vijftig moeten zelf deels opdraaien voor het feit dat ze eerder met pensioen mogen c.q. moeten. Zij kunnen minder lang een pensioen opbouwen, terwijl de lengte van het pensioen oploopt.” Nederland heeft nu het beste pensioenstelsel ter wereld en gooit de gezonde baby met het badwater weg in ruil voor een couveusebaby, constateert De Waard. “Vandaag vergadert de Tweede Kamer erover. Er zijn ook hier dissidenten, maar die zijn niet gewend de tanden te laten zien, zoals de leden van het Lagerhuis.” Volkskrant, 5-9-2019
 
Pensioenfondsen kunnen plofkip een beter leven geven
Er is voor Nederlandse pensioenfondsen nog een wereld van 3,4 miljard euro aan dierenwelzijn te winnen. Zoveel investeren grote fondsen gezamenlijk in bedrijven die plofkippen en kooivarkens fokken dan wel inkopen. Met die miljardeninvloed kunnen de fondsen heel wat dieren een beter leven geven. Dat stelt althans het Eerlijk Pensioenlabel. De jonge coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder World Animal Protection en Oxfam Novib, deed onderzoek en vond dat de tien grootste fondsen van Nederland in minstens 22 bedrijven beleggen die slecht met kippen en varkens omgaan. Denk aan grote vleesproducenten uit Amerika en Azië, maar ook aan fastfoodketens als McDonald's en supermarktconcerns als Tesco en Ahold Delhaize. Volgens woordvoerder Dirk-Jan Verdonk zijn die 22 bedrijven wereldwijd verantwoordelijk voor een groot deel van alle problemen met dierenwelzijn. "Laat ik het zo zeggen: als al deze 22 producenten en retailers hun beleid aanpassen, wordt de wereld in een klap een heel stuk diervriendelijker." Trouw, 5-9-2019 / AD, 5-9-2019
 
Pensioenfondsen wereldwijd zien belegd vermogen dalen
Pensioenfondsen zagen hun belegd vermogen in 2018 voor het eerst sinds zeven jaar dalen. Onderzoek van de denktank Thinking Ahead Institute en Pensions & Investment in de VS toont aan dat de top 300 van fondsen wereldwijd hun belegd vermogen met 0,4% zagen dalen. Nederland telt twee fondsen in de wereldwijde top 10: ABP en Zorg en Welzijn. Uit het onderzoek blijkt dat grote fondsen over de afgelopen vijf jaar gemiddeld niet alleen betere rendementen haalden dan kleinere, maar ook dat zij voorop lopen op het terrein van beleggingsfilosofie en rentmeesterschap. am, 4-9-2019
 
‘Negatieve rente is desastreus'
'De negatieve rente zal het financiële stelsel ruïneren.' Dat stelde topman Christian Sewing van Deutsche Bank woensdag tijdens een symposium in Frankfurt. Als de ECB volgende week de rente verder verlaagt, zoals wordt verwacht, zal dat enorme bij-effecten hebben, zo verwacht hij. 'Er is geen econoom meer die denkt dat een verdere renteverlaging de economie nog stimuleert. Ik ken geen cliënt die zegt meer te investeren als de rente nog meer omlaag gaat. Het zal alleen tot meer verdeeldheid in de samenleving leiden. Vastgoedprijzen stijgen verder, terwijl de spaarders nog meer worden gestraft. Nu al betalen ze 160 miljard euro per jaar als gevolg van de negatieve rente.' In totaal zei Sewing 285 grote bedrijven te hebben gevraagd naar het effect van een nog lagere rente op hun investeringen. Volkskrant, 5-9-2019
 
Aankomend ECB-voorzitter wil meer aandacht voor nadelen lage rentestand
Beoogd ECB-voorzitter Christine Lagarde vindt het tijd om het monetaire beleid van de Europese centrale bank te herzien. Ze wil meer oog voor de nadelen van het huidige lage rentebeleid voor spaarders en stelt dat de ECB mee moet helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat zei ze woensdag in het Europees Parlement in Brussel. Lagarde stelde dat de ECB niet als enige verantwoordelijk is voor een gezond monetair-financieel beleid. Nationale regeringen moeten ook een bijdrage leveren. Eurolanden als Duitsland en Nederland die nauwelijks een begrotingstekort hebben, zouden moeten investeren in infrastructuur. Lidstaten die dat niet hebben, dienen hun pensioen- en socialezekerheidsstelsels te hervormen. Volkskrant, 5-9-2019
 
‘Arbeidswereld verandert, ook pensioenen’
Trouw-lezer Wilma Vogels uit Zevenaar kan zich voorstellen dat pensioengerechtigden niet meegekregen hebben hoezeer de arbeidswereld is veranderd. “Zij hebben de belofte van een waardevast pensioen gekregen in een tijd dat zij goed verdienden. Ik was onthutst dat de FNV voorstelde om werkenden een hogere AOW op te laten brengen via de belastingen voor de vooralsnog relatieve daling van de pensioenen. Weer zijn het dan de jongeren die de lasten moeten betalen.” Vogels begon ongeveer 35 jaar geleden met werken en moet nog enige tijd. “Ik weet niet hoe lang, ik ben nu 61. Volgens mijn pensioenfonds krijg ik straks een paar honderd euro meer dan wat ik nu verdien. Het staartje van de goede oude tijd. Natuurlijk ben ik daar blij mee, maar eerlijk gezegd zou ik nog blijer zijn als we ons met elkaar zouden buigen over de vraag hoe we de positie van jongeren kunnen verbeteren, want hun toekomst ligt in die andere economische realiteit.” Trouw, 5-9-2019
 
Aanpassing rekenrente als enige ’oplossing’
Er is maar één oplossing, schrijft pensioenadvocaat Theo Gommer, en dat is de rekenrente aanpassen. “Dat dit volstrekt in strijd is met alle afspraken die gemaakt zijn en bestaande wetgeving mag duidelijk is. Anders was het ’kortingsprobleem’ immers allang opgelost. Normaliter keert de wal het schip. Maar als de rekenrente nu toch inderdaad wordt aangepast en er – weer – niet gekort hoeft te worden, dan ramt het schip de wal dus echt en ’vreet’ als het ware de pensioenen van actieven (lees: jongeren) op.” Echte oplossing is volgens Gommer langer werken, of de tering naar de nering zetten. “Maar helaas, dat is niet meer besteed aan (bijna-)gepensioneerden. Ze hoeven én niet langer te werken én ’hebben recht’ op pensioen waar ze niet voor betaald hebben. En omdat hun collega’s vijftien tot twintig jaar gelden met de vut mochten op 60 jaar, of nóg eerder, mogen zij dat ook.” Telegraaf, 5-9-2019
 
‘Politiek negeert ouderen’
Minister Hoekstra in de bres voor de middenklasse. Mooi, schrijft Rob van de Vlag uit Zoetermeer. “Zoals de burger al weet ziet hij nu ook oorzaken. De gebrekkige integratie in de buurt, op school en op de werkvloer. Twee groepen ervaren ook problemen: de ’onderklasse’, die van de bijstand moet leven of niet meer aan werk kan komen. En de gepensioneerden die door de politiek volledig genegeerd worden. Beide groepen kunnen niets. In alle sectoren hoor je dagelijks: er moet meer geld bij om o.a. de werkdruk te verminderen. Pensionado’s voelen de (belasting)druk jaarlijks toenemen zonder compensatie. Prinsjesdag komt eraan. Dan doet de politiek vreemde uitspraken.” Telegraaf, 5-9-2019
 
Beleggers: verkeerd beeld vrije huursector
Het gros van de Nederlanders wil dat de overheid ingrijpt op de woningmarkt. Driekwart van de huishoudens is voor vijf jaar bevriezing van de huren in de vrije huursector. De verantwoordelijk minister, Kajsa Ollongren, zegt geen instrumenten te hebben voor een huurbevriezing of -verlaging. De bewindsvrouw kondigde voor de zomer wel aan iets te willen doen aan excessieve huren in het middensegment (tot 1000 euro) via een zogeheten noodknop. De gemeenten schoten dat plan echter meteen af omdat zij vinden dat ze de maximale huurprijzen zélf en veel forser moeten kunnen bepalen. En dat is de schrik van de vereniging van institutionele beleggers, IVBN. De club, die bestaat uit grote investeerders als pensioenfondsen, snapt het sentiment onder de Nederlanders, maar meent dat er een verkeerd beeld bestaat over de vrije huursector en dat zij daar op worden afgerekend. “Het idee is dat er in de hele vrije huursector excessen plaatsvinden, maar dit speelt voornamelijk in de particuliere woningmarkt. Zoals bij de verhuur aan expats'', aldus directeur Frank Blokland van IVBN. AD, 5-9-2019
 
‘Het vakgebied van pensioenen moet opnieuw worden uitgevonden’
Hans Kennis, associate bij Montae pensioenadvies en spreker tijdens de Personeel & Salaris Vakdag legt uit wat de vernieuwing van het pensioenstelsel allemaal betekent: Voor de administratie is er flink werk aan de winkel. Alle pensioenregelingen moeten op de schop. De huidige middelloonregeling wordt afgeschaft, hier moet een nieuw soort pensioencontract voor worden afgesloten. Dat betekent dat de bestaande regelingen moeten worden aangepast. Daarnaast zijn alle werkgevers verplicht om een transitieplan te maken. Daarin staat wat er gaat gebeuren, welke overgangsregelingen er zijn en hoe dat gaat verlopen voor de individuele werknemer. Maar waar het meeste werk in gaat zitten, is de implementatie. Kunnen de nieuwe systemen met elkaar overweg, hoe fixen we issues die ontstaan en hoe informeren we de werknemers? Mogelijk moeten er ook nieuwe procedures en werkwijzen worden vastgesteld. cmweb, 4-9-2019

Pensioen Journaal van  vrijdag 6 september 2019
Kabinet wil kortingen pensioen voorkomen
Het kabinet lijkt bereid de huidige pensioenregels nogmaals aan te passen om aanstaande kortingen bij de grote pensioenfondsen ABP en PFZW te voorkomen. Minister Wouter Koolmees heeft donderdag in de Tweede Kamer gezegd dat hij deze optie 'serieus wil bekijken'. Een harde toezegging wilde Koolmees donderdag nog niet doen in de Tweede Kamer. De minister wil eerst in gesprek met de pensioensector en de financiële gevolgen van een dergelijk besluit in kaart brengen. Ook bij twee andere grote pensioenfondsen, PME en PMT, hangen kortingen in de lucht. Als de situatie bij deze fondsen uit de metaalindustrie voor eind december niet verbetert, moeten zij in 2020 de pensioenen verlagen. Koolmees leek tijdens het Kamerdebat niet genegen ook bij deze fondsen voor reddende engel te spelen. Dat hij dat bij het ambtenarenfonds en het fonds voor de gezondheidszorg wél overweegt, heeft te maken met het feit dat deze fondsen om een andere reden in de gevarenzone zitten dan PME en PMT. PME en PMT hebben nu al te weinig geld in kas om alle beloofde pensioenen uit te betalen. Ook in het nieuwe pensioenstelsel moeten fondsen in die situatie waarschijnlijk direct kortingen doorvoeren. Daarom wil Koolmees PME en PMT voorlopig niet uit de wind houden, ondanks grote pressie vanuit de Tweede Kamer om ook die fondsen te hulp te schieten. Volkskrant, 6-9-2019
 
Links zet pensioendeal op scherp
Minister Koolmees moet in actie komen tegen de pensioenkortingen om de steun van de linkse oppositie voor het pensioenakkoord te behouden. PvdA en GroenLinks dreigen hun steun in te trekken als er niks aan de kortingsregels verandert. Dat laten de partijen achter de schermen weten. Het kabinet heeft de bijdrage van PvdA en GroenLinks nodig om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor het akkoord. Koolmees beloofde gisteren in een Kamerdebat over de dreigende pensioentekorten te kijken wat hij kan doen om kortingen te voorkomen, maar liet ook weten dat hij dat alleen wil doen ’waar dat kan en uitlegbaar is’. Volgens de pensioenfondsen staan inmiddels ’alle seinen’ op ’dieprood’. Zij willen ook in overleg met de minister om wat zij ’een schrikbarend toekomstbeeld’ voor pensioenen noemen, te bespreken. PvdA en GroenLinks geven Koolmees nu even de tijd om met de sector te praten over aanpassing van de regels, waardoor in elk geval een deel van de dreigende kortingen voorkomen moet worden. Ze eisen nog niet precies hoe, maar geven de minister de kans om zelf met een versoepeling van de regels voor de fondsen te komen. Telegraaf-commentator Martin Visser geeft uitleg in een video. Telegraaf, 6-9-2019 / Telegraaf, 5-9-2019
 
Kamer: Koolmees doe iets!
De Tweede Kamer zet het kabinet onder druk om dreigende kortingen van pensioenen te voorkomen. Minister Wouter Koolmees moet iets verzinnen wil hij het moeizaam tot stand gekomen pensioenakkoord redden. Gisteren zei Koolmees in de Tweede Kamer dat hij met de pensioenfondsen gaat bespreken wat er mogelijk is. Hij ziet 'ruimte', maar liet doorschemeren dat hij niet verwacht dat alle kortingen achterwege blijven. De politiek zit in haar maag met de dreigende kortingen. Dat geldt voor de regeringspartijen, maar vooral voor de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA. Paul Smeulders van GroenLinks: "We waren blij met het brede draagvlak voor het pensioenakkoord, maar het enthousiasme is verstomd." Gijs van Dijk van de PvdA: "Het kabinet moet met scenario's komen om onnodige kortingen te voorkomen." De oppositiepartijen die het pensioenakkoord niet steunen, zoals de PVV, SP en 50Plus, menen dat GroenLinks en PvdA nu van een koude kermis thuiskomen. Trouw, 6-9-2019 / BNR, 5-9-2019
 
Pensioenfederatie: alle seinen staan op rood
Pensioenfondsen luiden de noodklok over de dreigende kortingen op de pensioenen. De daling van de rente deze zomer heeft 'een vernietigend effect' op het huidige Nederlandse pensioenstelsel, aldus de Pensioenfederatie. Ook coalitie- en oppositiepartijen zitten met de dalende dekkingsgraden in hun maag, bleek gisteren tijdens het Kamerdebat over de dreigende kortingen op pensioenen. Zij willen dat minister Wouter Koolmees en Werkgelegenheid op korte termijn bedenkt hoe dit voorkomen kan worden. Bij de Pensioenfederatie staan 'alle seinen op rood', aldus de koepel van pensioenfondsen. 'Er is een extreme situatie ontstaan, die noopt tot overleg tussen de minister en de sector.' De fondsen voorzien een 'schrikbarend toekomstbeeld', waarbij de komende jaren de ene korting op de andere wordt gestapeld. Fondsen die te lang onder de 100% staan, moeten korten, maar fondsen die door de zogeheten kritische dekkingsgraad zakken (rond de 95%) moeten dat ook. Het Financieele Dagblad, 6-9-2019 / NU.nl, 5-9-2019 / Hart van Nederland, 5-9-2019
 
Koolmees wil praten, maar geeft ook ‘winstwaarschuwing’ af
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil in gesprek gaan met werkgevers, werknemers en pensioenfondsen over hoe er moet worden omgegaan met dreigende pensioenkortingen. Voor het einde van het jaar zal hij de Tweede Kamer over de uitkomst informeren. Koolmees erkende gisteren in een debat met de Tweede Kamer dat een aantal, vooral grote, pensioenfondsen er 'bar slecht' voor staan en dat dit deelnemers 'rauw op het dak' valt. Koolmees wil het gesprek aangaan met het pensioenveld, maar gaf tegelijkertijd een 'winstwaarschuwing' af: ,,Helaas is het soms nodig om pensioenen en de pensioenopbouw te verlagen." AD, 6-9-2-019 / RTL, 5-9-2019 / NU.nl, 5-9-2019
 
CNV: AOW-leeftijd terug naar 65 na 45 jaar werken
Wie 45 jaar of langer heeft gewerkt, moet weer het recht krijgen om op 65-jarige leeftijd te stoppen met werken. Dat zegt voorzitter Arend van Wijngaarden van vakcentrale CNV. Dit voorstel moet van CNV prioriteit krijgen bij de uitwerking van het pensioenakkoord over de toekomst van het pensioenstelsel. 'In ons voorstel blijft de AOW zoals die is. Iedere Nederlander heeft op de AOW-leeftijd recht op een volledige uitkering wanneer hij of zij 50 jaar ingezetene is', zegt Van Wijngaarden. 'De enige aanpassing is dat werknemers met 45 of meer dienstjaren op 65-jarige leeftijd een vervroegde AOW-uitkering kunnen krijgen.' De CNV-voorzitter verwacht dat daar vooral mensen voor in aanmerking komen die jong zijn begonnen met werken, in zwaardere beroepen. Zoals bouwvakkers of thuiszorgmedewerkers. Het Financieele Dagblad, 6-9-2019
 
KPMG vindt dat iemands AOW-leeftijd eerder bekend moet zijn
De hoogte van de AOW-leeftijd zou op een andere manier bepaald moeten worden. De huidige manier van het berekenen van de AOW-leeftijd creëert onnodige onzekerheid, stelt adviesorganisatie KPMG. Nu kan een werkende kort voor zijn pensioen nog te horen krijgen later dan gedacht een AOW-uitkering te krijgen. Actuaris Egbert Kromme stelt voor om de koppeling aan de levensverwachting met een jaarlijkse check los te laten. In plaats daarvan ziet hij liever dat de AOW-leeftijd elke vier jaar met drie maanden verhoogd wordt.. „In de huidige systematiek kunnen de sterftecijfers van één jaar bepalen of iemand drie maanden eerder of later dan gedacht met pensioen kan gaan”, zegt Kromme. „Het is beter om eerder zekerheid te hebben. Dat kan als je elke vier jaar de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogt.” Telegraaf, 6-9-2019
 
‘Let op, jongere, ook jullie pensioen staat op het spel’
Vasthouden aan de lagere risicovrije rekenrente in tijden van hoge beleggingsrendementen is niet alleen nadelig voor de ouderen van nu, maar ook voor jongere generaties, stelt Manon Vanderkaa, directeur van de ouderenorganisatie KBO-PCOB. “Als het gaat over pensioenen en de rekenrente, wordt al snel gedacht aan ouderen. Terecht, want vooral door die lage rekenrente heeft menige gepensioneerde zijn of haar pensioenuitkering al tien ‎jaar niet meer zien stijgen en is de waarde ervan met meer dan 15 procent uitgehold. Bovendien is de dreiging van pensioenkortingen intussen levensgroot. En dat treft ook niet-gepensioneerden. De huidige lage rekenrente raakt namelijk ook mensen die nu een pensioen opbouwen.” Volgens KBO-PCOB moeten we loskomen van de huidige systematiek die zowel gepensioneerden als werkenden geen perspectief biedt, en we moeten toe naar een ‎realistische rekenrente. AD, 6-9-2019
 
Kas Bank sluit halfjaar met rode cijfers af
Kas Bank sluit het laatste halfjaar als zelfstandige bank zieltogend af. De bewaarbank, die op het punt staat te worden overgenomen door het Franse Caseis, boekte een verlies van €0,6 mln. Weggelopen klanten en een kostenpost van €1,6 mln, die is gerelateerd aan de overname, drukten de bank in de rode cijfers. De omzet daalde met 20% naar €41,4 mln. Het operationeel resultaat verschrompelde tot €0,6 mln. Dat is 88% minder dan een halfjaar eerder. Het toont hoe moeilijk het was geweest om zelfstandig verder te gaan. Het Financieele Dagblad, 6-9-2019