Lid worden

Lid worden
U kunt lid worden van de VGN indien u een aanspraak heeft op, dan wel een uitkering geniet van een pensioen dat opgebouwd is tijdens het dienstverband met een tot Nutreco Nederland B.V. behorende werkmaatschappij
of aan een van haar rechtsvoorgangers.
Dit geldt voor u, maar ook van uw partner die vanuit het huwelijk/partnerschap pensioen aanspraken heeft.
Dus na het overlijden van een lid kan de partner op eigen naam het lidmaatschap voortzetten.
Geïnteresseerden kunnen zich via de e-mail aanmelden bij:secretariaat@vgnutreco.nl, of per brief: Secretaris VGN,
Ant. Nijhoffstraat 1 5122 BV Rijen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de secretaris, de heer Bart Peters, telefoon: 06 53641422.
U krijgt dan een aanmeldingsformulier toe gestuurd, waarop u uw persoonlijke gegevens kunt invullen.
Als u in uw omgeving oud collega’s tegen komt, wijs hen dan s.v.p. op het bestaan van onze vereniging, want hoe groter we zijn hoe meer invloed we kunnen uitoefenen.