Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Jaarverslag van de secretaris (2019-2022)

Kalender

21 maart 2023


Ik ben er eens goed voor gaan zitten en heb er een soort inhaalslag van gemaakt.
 
2019
In 2019 nam ik de secretarispen over van Herman Blekman.
We vergaderden dit jaar 6 keer  en hielden daarnaast nog een ALV.             
In 2019 passeerden eindelijk de gewijzigde statuten bij de Notaris en hielden we onze Algemene LedenVergadering met voorafgaand een excursie naar ITB Climate van Sjaak van der Linden.
Covid 19 stak eind 2019 in China de kop op en eind februari 2020 was er de eerste Corona patiënt in Nederland.
In december 2019 stuurden we de gebruikelijke Nieuwsbrief aan al onze leden met uitleg over de statutenwijziging.
Om te voorkomen dat we pijnlijke fouten maken, noemen we in het algemeen geen namen van overleden leden.
 
Eind 2019 hadden we 323 leden.
 
2020
Zoals ik al zei kwam de eerste Corona patiënt eind februari 2020 in Nederland.
2020 zou ik achteraf willen kenmerken als het heftigste corona jaar.
Nog net in februari konden we een bestuursvergadering houden maar de ALV, gepland op 10 maart 2020 hebben we op het laatste nippertje afgeblazen.
Tenslotte zijn we een kwetsbare groep en wilden we geen enkel risico lopen.
 
De bestuursleden Wim en Leo, die beiden hun 3 termijnen erop hadden zitten, besloten om een jaar extra aan te blijven en ondergetekende heeft er zijn 2e periode van 3 jaar als secretaris eind 2022 ook al opzitten. Dit allemaal zonder de benodigde toestemming van de ALV.
In de zomer zakte het virus wat weg en hebben we nog twee maal een bestuursvergadering gehouden en onze leden geïnformeerd via een Corona Nieuwsbrief.
 
Han Abbink is lid geworden van onze Vereniging en neemt de plaats van Peter van Asten over in de PUC.
Met Leo Boeijen vierden we nog net zijn afscheid op, wat later bleek, onze voorlopig laatste vergadering waarbij eenieder fysiek aanwezig was.
Besloten werd om dit jaar (2020) geen ALV meer te organiseren gezien het weer oplaaiende virus en werden de  volgende bestuursvergaderingen afgelast of via Zoom gehouden.
 
In totaal kwamen we maar 4 keer bij elkaar dit jaar.
 
In December 2020 verscheen weer wel onze Nieuwsbrief met info over het nieuwe pensioenakkoord en kwam Nationale Nederlanden in beeld als pensioenpartner voor het Nutreco onder de SHV vlag.
Ook stelde Han Abbink zich  in deze Nieuwsbrief voor aan de leden en Lucy Kõnning-Arts  gaf een overzicht van de Covid maatregelen die van kracht waren op het kantoor van Nutreco.
In december werd ook de Vaststellingsovereenkomst Pensioenbeleid ondertekend door de PUC en Nutreco.
 
Eind 2020 hadden we 308 leden, een verlies van 15 leden waarvan er 8 overleden zijn.
 
2021
16 februari 2021 begonnen we het nieuwe jaar met een eerste Bestuurs Vergadering (BV) via Zoom
Op 9 maart 2021 hadden we weer de ALV op Halfweg gepland, maar deze gaat ook deze keer niet door. Als mogelijke vluchtdatum wordt 5 oktober 2021 in de agenda gezet.
 
Op 1 april 2021 stuurden we een brief naar alle leden:  geen ALV in oktober en geen contributie in 2021. Wel het voornemen tot 1,5% indexatie met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, ook al is de dekkingsgraad nog onder de 100%.
Op 13 april 2021 een BV via Zoom waarin Hans Vink zich voorstelt als mogelijk nieuw bestuurslid.
Op 25 augustus 2021 stuurden we naar alle leden een brief van Nutreco en de VGN met het besluit tot 1,5% indexatie miv 1-1-'21
Op 23 september 2021 wordt deze 1,5% met terugwerkende kracht tot 1-1-2021 op onze bankrekeningen bijgeschreven
Op 5 oktober 2021 houden we in plaats van de ALV maar een BV. Harm Teunissen stelt zich beschikbaar als nieuw bestuurslid voor de VGN en Maarten Brink neemt plaats in de PUC als vervanger van Kees Bink.
Op 09-11-2021 houden we een BV in het kantoor van Nutreco. Vooral over de positie van de PUC binnen Nutreco en het aanhouden van de afspraken omtrent toeslagendepot staan op de agenda.
 
Eind 2021 hadden we 301 leden.
 
2022
25 januari 2022 hielden we onze eerste Bestuursvergadering.
Wim Vonk werd een etentje aangeboden voor zijn extra lange zit als voorzitter in het bestuur. Hij overschreed zowel de zittingsgrens van 3x3 jaar als de maximum leeftijd van 75 jaar, maar nood breekt wetten.
Op 8 maart 2022 kon het eindelijk weer eens na 2 jaar van afgelasten. Na een BV de ALV op het SRC (Halfweg),  nu met de zorgbarende situatie rondom Rusland en Oekraïne. Deze oorlog zal ongetwijfeld zijn invloed hebben op de financiële situatie in Europa, dus ook op onze pensioengelden.
 
Op de ALV agenda met name een aantal inhaalslagen:

 
Met een opkomst van 35 personen was de opkomst voor de Algemene LedenVergadering van de VGN dit jaar naar volle tevredenheid van het bestuur.
Dit jaar waren we dan eindelijk te gast op het Swine Research Centre van Trouw te Sint Anthonis, bij de meesten nog beter bekend als "Halfweg". Een prachtige locatie met mooie faciliteiten.
Uiteraard was er eerst een mooie uitgebreide rondleiding door de gebouwen van dit Research Centre en luisterden we later gefascineerd naar de mooie lezing van Leo den Hartog over Trouw Research and Development. Leo werd spontaan ook lid van de VGN.
 
De nieuwe bestuursleden Hans en Harm waren welkom en we namen op gepaste wijze afscheid van Wim en Leo. Albert Swinkels werd onze nieuwe Voorzitter.
 
We hielden dit jaar 2022 nog 4 keer een BV op het kantoor van Nutreco.
Onderwerp was vooral een wat forsere indexering.
Als VGN stuurden wij Theo de PUC vergadering in met de boodschap er uit te halen wat mogelijk was. Dit resulteerde in een 4,5% indexatie met ingang van 1-1-2023 waar wij eigenlijk graag 1-1-2022 hadden gezien. Maar dit (b)lijkt het hoogst haalbare.
 
We konden dit goede nieuws aan onze leden mededelen in een dubbeldikke Nieuwsbrief die 17 december 2022 bij iedereen op de mat viel.  Met de 4% en de 1,5% erbij, hebben we dan toch in totaal 10% indexatie kunnen realiseren, zeker vergelijkbaar met wat andere pensioenfondsen deden.
 
In het afgelopen jaar hebben 2 leden opgezegd en zijn er 9 leden overleden.
Van 2 kregen we pas in 2023 bericht na het verzenden van de Nieuwsbrief.
Van twee overleden leden in 2021 bleef de echtgenote lid.
Met 2 leden kregen we op geen enkele manier nog contact en die zijn uiteindelijk van de ledenlijst afgevoerd.
Het goede nieuws is dat we wel 6 nieuwe leden erbij kregen.
Het worden er dus wel steeds minder.
 
Dus nog 290 leden eind 2022.
Vanaf begin 2023 er al weer 3 nieuwe bij.
 
In 2023 hielden we tot nu toe alweer 2 Bestuurs Vergaderingen en wil ik eindigen met te constateren dat we nu weer op ons vertrouwde plekje bij Nutreco zitten.
 
Bart Peters
Secretaris VGN
Voorgelezen op de ALV d.d. 7 maart 2023

Jaarverslag 2019-2022 van de secretaris