Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Informatie betreffende de indexatie.

Kalender

13 oktober 2021


Rijen, 25 aug 2021
Beste leden,

INDEXATIE: Met groot genoegen sturen wij jullie bijgaand een brief van Nutreco waarin wordt medegedeeld dat de Pensioen Uitvoerings Commissie (PUC) heeft besloten om met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 een bijzondere indexatie van 1,5 % toe te kennen van onze opgebouwde pensioenrechten.
Zoals bekend bestaat de PUC uit 9 leden waarvan 3 leden afgevaardigd zijn door de VGN.
De PUC heeft vanaf ongeveer medio vorig jaar uitvoerig en zorgvuldig aandacht besteed aan deze bijzondere indexatie waarbij onze vertegenwoordigers, uiteraard rekening houdend met de belangen van alle deelnemers in de pensioenregelingen, zich sterk hebben gemaakt voor deze bijzondere indexatie.
Belangrijk element hierbij was zeker de fors opgelopen indexatieachterstand omdat er de afgelopen jaren nauwelijks sprake is geweest van aanpassing van onze pensioenen.
Wij zijn dan erg verheugd dat de PUC uiteindelijk heeft besloten tot deze bijzondere indexatie.

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij graag naar bijgaande brief van Nutreco.
ALV: Inmiddels is ook besloten de ALV 2021 definitief uit te stellen tot 8 maart 2022, dus GEEN ALV in Oktober van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur VGN, Bart Peters, Secretaris


P.S. Onder de rubriek Nieuwsbrieven vindt u de officiele brief van Nutreco.