Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/vgnutreco.nl/httpdocs/includes/nieuws.php on line 51
VG Nutreco


Gekort op pensioenen drijgt voor miljoenen mensen

Kalender

31 januari 2019


Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen
Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt. De twee fondsen moeten het dit jaar wel heel goed doen op de beurs om het korten van de pensioenen nog te kunnen afwenden. "We hebben een beroerd laatste kwartaal 2018 achter de rug dus de kans op korten is toegenomen. Maar die is niet honderd procent.", zegt Benne van Popta, voorzitter van PMT. Voorzitter Eric Uijen van pensioenfonds PME zegt dat er "bijna 80 procent kans is" dat de pensioenen van zijn deelnemers volgend jaar omlaag gaan. "Het hangt af van de ontwikkeling van de rentestanden en de financiële markten." Onder de grote pensioenfondsen staan de twee metaalpensioenfondsen er het slechtst voor. Maar ook het ABP, kan niet uitsluiten dat er volgend jaar gekort moet worden. De vijf grootste fondsen, met uitzondering van bpfBouw, geven bovendien nu al aan dat de pensioenen de komende jaren niet omhoog zullen gaan. Dat betekent dat bijna 7 miljoen gepensioneerden en werkenden vrijwel zeker weer geen verhoging krijgen van hun pensioen of pensioenrechten. De dekkingsgraden zijn nu: ABP 103,8%; Pensioenfonds Zorg en Welzijn 101,3%; PME 101,3%; PMT 102,3%; bpfBouw 118,3%. NOS, 24-1-2019
 
Pensioenfondsen metaal vragen ingrijpen politiek
De politiek moet ingrijpen om te voorkomen dat de pensioenen van twee miljoen medewerkers in de klein- en grootmetaal worden gekort. Dat zeggen bestuurders van de twee metaal­fondsen, PMT en PME. Dat kan bijvoorbeeld door de wet aan te passen. De dekkingsgraden van PME en PMT zijn eind vorig jaar voor het eerst in meer dan een jaar weer onder de 100% gedoken, zo maken de twee vandaag bekend. Zij hebben minder vermogen dan zij aan pensioen hebben beloofd voor hun deelnemers. De kans dat zij daardoor volgend jaar de pensioenen moeten korten is nu circa 70%. 'Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord', zegt Eric Uijen van PME. Hij wil dat er zo snel mogelijk alsnog een akkoord komt, maar in de tussentijd moet de kortingsdreiging van de baan. 'Korten aan de vooravond van de invoering van een nieuw pensioenstelsel, dat is aan onze deelnemers niet uit te leggen.' 'Het is onvoorstelbaar dat politiek en polder dit onderwerp zo laten versloffen dat we moeten gaan korten', vindt Benne van Popta van PMT, met 1,3 miljoen deelnemers het op twee na grootste fonds van Nederland. 'Tijdens de onderhandelingen over het pensioenakkoord was minister Koolmees bereid kortingen te schrappen, in aanloop naar een nieuw stelsel. Ik kan niet inzien waarom dat dit jaar anders zou zijn.'Het Financieele Dagblad, 24-1-2019
 
‘Verlaging pensioenen niet uit te leggen in een tijd van economische groei’
PME vraagt het kabinet om maatregelen om snijden in de uitkering aan ouderen te voorkomen. PME-bestuurder Eric Uijen vindt het onrechtvaardig dat hij "aan de vooravond van een nieuw stelsel" misschien nog de pensioenen moet verlagen. "Wij vragen kabinet en sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd in ieder geval te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden." Ook bij metaalfonds PMT begint de situatie nijpend te worden. "Wij kunnen onze deelnemers niet goed uitleggen waarom de pensioenen verlaagd moeten worden in een tijd van economische groei", stelt werknemersvoorzitter van PMT Jos Brocken. NU.nl, 24-1-2019
 
Vakbonden mobiliseren achterban om stevig te gaan staken
Vakbonden FNV, CNV en VCP gaan in aanloop naar de Statenverkiezingen in maart stevig actievoeren voor een beter pensioen. Het gaat onder meer om stakingen en werkonderbrekingen bij bedrijven in verschillende sectoren. De bonden organiseren honderden informatiebijeenkomsten om mensen te mobiliseren. Op 18 maart volgt een landelijke actiedag. “Wij zijn ons bewust van de onvrede, zorg en angst onder gepensioneerden en werkenden”, zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga. “Zij hebben hun pensioenen de afgelopen jaren zien verdampen, waardoor ze minder te besteden hebben. Wij pleiten daarom al langer voor een geïndexeerd pensioen dat meestijgt met de prijzen.” Telegraaf, 24-1-2019
 
Bonden: Vreemde situatie, want pensioenfondsen presteren goed
De drie grote vakbonden FNV, CNV en VCP slaan de handen ineen. Over een periode van zes weken gaan ze in verschillende sectoren staken. De inzet: een beter pensioen. Volgens FNV-bestuurder Tuur Elzinga is er sprake van een vreemde situatie, omdat Nederlandse pensioenfondsen over het algemeen goed presteren. “De pensioenfondsen hebben zo’n 1400 miljard euro aan vermogen, maar door de strenge financiële regels komt het geld niet bij de werkenden en gepensioneerden terecht. Er zit dus veel geld in kas dat niet gebruikt mag worden voor indexatie. Het pensioen is geen financieel product maar een arbeidsvoorwaarde.” Elzinga verwacht volgende week antwoord van minister Koolmees. “Onze voorwaarden zijn duidelijk. Wij willen een goed pensioen voor iedereen, dus ook voor zzp’ers en flexkrachten.” De vakbonden eisen verder dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en dat de boete op vroegtijdig stoppen met werken van tafel gaat. “Op die manier wordt het mogelijk om regelingen voor vroegpensioen op te zetten voor mensen met zwaar werk. Dat is cruciaal.” Telegraaf, 24-1-2019
 
Dringend beroep op sociale partners en kabinet
De twee grootste pensioenfondsen van Nederland, ABP en PZFW, waarschuwen dat de pensioenen mogelijk verlaagd moeten worden. Komend jaar blijven de pensioenen gelijk, maar de dreiging van een pensioenverlaging in 2021 neemt toe. Zowel ABP als PZFW wijzen met een beschuldigende vinger en chagrijnige blik naar de sociale partners. Volgens PFZW kan een verlaging van pensioenen mogelijk voorkomen worden als er nieuwe afspraken worden gemaakt over het pensioenstelsel in Nederland. Het fonds hoopt dat zowel de sociale partners als het kabinet ‘doordrongen zijn van de noodzaak’ om nieuwe afspraken te sluiten. Ook ABP zegt zeer teleurgesteld te zijn dat er geen pensioenakkoord tot stand is gekomen. Een nieuwe pensioenstelsel is ‘broodnodig’, zegt het fonds. ‘Tot die tijd is er geen andere keus dan deelnemers te blijven vertellen dat de kans bestaat dat de pensioenen verlaagd worden en dat verhoging voorlopig nog ver weg is’, schrijft het fonds.RTL, 24-1-2019
 
PvdA-leider wil impasse doorbreken
PvdA-leider Asscher doet een beroep op het kabinet: hervat de onderhandelingen over een pensioenakkoord zo snel mogelijk. Hij is bereid om het kabinet bij een goed bod steun te verlenen en, zo nodig, bij de onderhandelingen aan te schuiven. De PvdA’er wil niet dat het kabinet gaat wachten met onderhandelen tot na de Statenverkiezingen in maart. “Mijn appèl is: ga niet wachten. Na de Statenverkiezingen wordt het niet makkelijker. Ondertussen zitten miljoenen mensen onnodig in onzekerheid omdat kortingen dreigen.” Asscher wil alleen zijn steun en medewerking verlenen bij een ’goed bod’. Dat houdt volgens hem in dat het kabinet meer geld uittrekt dan eerder werd geboden en bijvoorbeeld dat zware beroepen beter beschermd worden, dat iedereen minder lang hoeft door te werken en dat zelfstandigen beter beschermd worden. Met Asschers steun kunnen in theorie nieuwe onderhandelingen over een pensioenakkoord, die eind vorig jaar klapten, makkelijker worden. Maar het is zeer de vraag of het kabinet daadwerkelijk iets heeft aan dit aanbod. Om van Asscher het predicaat ’goed bod’ te krijgen, zal er veel dieper in de buidel getast moeten worden dan waartoe het kabinet tot nu toe bereid was. In de coalitie zal men willen dat Asscher met zijn eisenpakket eerst wat opschuift. Rond het kabinet valt in elk geval te horen, dat de inzet is om na de Statenverkiezingen weer om tafel te gaan met bonden en werkgevers. De kortingen op pensioenen die dreigen, kunnen dan door het kabinet als drukmiddel gebruikt worden in die gesprekken. In reactie op het Telegraafnieuws dat pensioenfondsen er slecht voor staan, hamerde minister Koolmees gisteren dan ook op het belang van een pensioenhervorming. Telegraaf, 24-1-2019
 
Toch weer sombere voorspelling bij pensioenfondsen
Vorig jaar rond deze tijd gloorde er hoop bij de pensioenfondsen. De kans op verlaging van de pensioenen in 2020 was klein geworden. Een jaar later is die kans weer een stuk groter geworden. Eind 2019 is het uur U. Indexatie, dus het volgen van de inflatie, zit er na bijna tien jaar stilstand niet in. Laat staan een echte verhoging van de pensioenen. Of er zelfs moet worden afgewaardeerd zoals dat zo deftig heet, dus of de pensioenuitkeringen moeten worden verlaagd, hangt af van de beleidsdekkingsgraad aan het einde van dit jaar. Het worden spannende maanden, zo blijkt uit de cijfers van vier grote pensioenfondsen over het laatste kwartaal van vorig jaar. Het pensioenfonds voor de metaal PMT, voor de ambtenaren ABP, de PME voor de elektrometaal en voor de zorg- en welzijnssector PFZW waren somber na het vierde kwartaal van 2018. Trouw, 24-1-2019
 
Thermometer staat bij tientallen pensioenfondsen nog in het rood
Het afgelopen jaar was 'teleurstellend' voor pensioenfondsen, zo drukt bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ambtenarenpensioenfonds ABP het uit. Aan twee kanten zat het niet mee. De rendementen op de beleggingen waren laag en de rekenrente waarmee pensioenfondsen becijferen wat zij aan vermogen zouden moeten hebben, daalde. Vorig jaar meldde toezichthouder DNB dat bij 45 fondsen een reëel risico op kortingen bestond. Een handvol fondsen, zoals PNO Media, Wonen en Particuliere Beveiliging, ontsnapten in 2018 aan deze kortingsdreiging. Maar bijna veertig fondsen zitten nog in de gevarenzone en moeten volgens de huidige spelregels mogelijk volgend jaar of in 2021 korten op de pensioenen. Voor vier pensioenfondsen breekt het uur U - of 'bijltjesdag', zoals een fondsbestuurder het noemt - al eind dit jaar aan, waaronder voor de twee grote metaalfondsen PME en PMT. Het jaar daarop is de rest aan de beurt, zoals onder meer ABP en PFZW, maar ook de fondsen voor het Bakkersbedrijf, de Landbouw en de Fysiotherapeuten. Dat kan bij elkaar tien miljoen pensioenen raken, van werkenden, slapers en gepensioneerden. De pensioenfondsbesturen doen daarom opnieuw een klemmend beroep op de politiek en de sociale partners, om vaart te maken met de hervorming van het pensioenstelsel. Het Financieele Dagblad, 24-1-2019
 
‘Hoe lang blijven we pensioenpuinhoop nog voor ons uitschuiven?’
Telegraaf-commentator Martin Visser schrijft: Hoe lang blijven we deze puinhoop nog voor ons uitschuiven? Voelen kabinet, werkgevers, vakbonden en ook oppositie zich nou eindelijk verantwoordelijk genoeg om gezamenlijk tot een nieuw pensioenstelsel te komen? Een stelsel dat niet meer vast zal lopen in zogenaamde pensioengaranties met bijbehorende strenge regels. Het reeds ontstane financiële probleem is er dan nog steeds, aldus Visser. “Het is de vraag of minister Wouter Koolmees dat eerlijk durft te zeggen. Hij beloofde eerder al aan de vakbonden om de dreigende kortingen van tafel te halen als er een pensioenakkoord komt. Maar dat is eigenlijk cosmetica op z’n Jetta Klijnsma’s. Een pensioenakkoord kan een vergelijkbare crisis voor de toekomst voorkomen. Maar de financiële onderdekking voor de reeds opgebouwde pensioenaanspraken kun je niet ineens wegpoetsen. Doe je dat wel dan geef je het nieuwe pensioenstelsel een slechtere startpositie. Die pijn wordt hoe dan ook genomen en dat is een zure boodschap.” Telegraaf, 24-1-2019
 
Ondernemingsfondsen staan er door de bank genomen beter voor
Er is veel misère in pensioenland, maar er zijn ook fondsen die er meer dan uitstekend voorstaan. De knoppen waar fondsen aan kunnen draaien zorgen voor grote verschillen. Het zijn vooral de ondernemingspensioenfondsen (OPF), de fondsen van grote bedrijven als Pon, ING en Unilever, die er financieel goed voor staan. Dat blijkt uit het uitgebreide overzicht van de dekkingsgraden van pensioenfondsen die de Telegraaf gisteren publiceerde. “Geen enkel fonds is hetzelfde”, legt pensioenadviseur Pieter Kiveron van KPMG uit. “De deelnemerspopulatie kan vergrijsd zijn met veel pensioenverplichtingen op kortere termijn en er zijn fondsen waar veel jonge deelnemers zijn die hun uitkeringen pas op langere termijn gaan ontvangen.” Dat soort factoren waar een fonds zelf geen invloed op heeft, kan al een groot verschil maken, wil hij maar zeggen. “Maar de mate van renteafdekking en het beleggingsbeleid kan een groot verschil maken”, stipt Kiveron aan. Pensioenexpert Bastiaan Starink van PwC en Tilburg University legt uit hoe pensioenfondsen dat op een verschillende manier op kunnen pakken. “Je kan risicovoller gaan beleggen, maar daar is de toezichthouder scherp op. Bovendien kan de dekkingsgraad ook nog verder dalen als het fout gaat. Maar er zijn ook andere manieren. Dat gaat vooral om de afdekking van het renterisico, waarmee je de nadelen van een dalende rente dempt. Nu de rente al laag is, helpt dat niet meer en mis je het voordeel als de rente gaat stijgen.” Bij de fondsen van grote bedrijven speelt vaak mee dat er veel hogere pensioenpremies worden ingelegd. „Ze hebben in het algemeen hoge premiedekkingsgraden”, zegt Wichert Hoekert, actuaris bij Willis Towers Watson. Telegraaf, 24-1-2019
 
Opstappen bij slecht fonds niet mogelijk
De pensioenfondsen staan er belabberd bij. Dat raakt bijna iedereen: gepensioneerden maar ook werkenden. Overstappen kan niet, aldus een achtergrondartikel van de Telegraaf. “Via de cao is voor bijna alle werknemers vastgelegd bij welk fonds een pensioen wordt opgebouwd. Dat kan een fonds zijn voor de bedrijfstak (zoals de meubelindustrie) of een ondernemingspensioenfonds (zoals Rabobank). In de cao’s zijn ook de minimale voorwaarden voor de pensioenregeling vastgelegd (zoals de hoogte van de premie). Overstappen naar een ander fonds is niet toegestaan.” Telegraaf, 24-1-2019
 
Tips om je pensioen te redden
Het gaat niet goed met tientallen (grote) pensioenfondsen. De oudedagsvoorziening van miljoenen werkenden en gepensioneerden wordt al jaren op rij niet geïndexeerd, en bij vier van de vijf grootste fondsen liggen kortingen op de loer. Wat kun je doen om je eigen pensioen op te krikken?  Werk je nog, en denk je dat het niet indexeren of zelfs korten van de pensioenen jou niet zal raken? Think again. Wel of niet indexeren of korten gaat óók over de pensioenen die nog worden opgebouwd. Die opbouw heeft door de malaise bij de pensioenfondsen van de afgelopen jaren een net zo forse knauw gekregen, en het moet wel heel goed gaan met de fondsen de komende jaren, voordat die achterstand is ingehaald. Eén voordeel: wat je pensioenfonds niet kan, lukt jou als individuele deelnemer een stuk gemakkelijker. Hoe eerder je begint met sparen, hoe minder je maandelijks hoeft in te leggen om toch nog een extra appeltje voor de dorst te hebben tegen de tijd dat je stopt met werken. De Telegraaf geeft een aantal tips om op tijd te beginnen, de vinger aan pols te houden, fiscaal vriendelijk te sparen en het koophuis zo goed mogelijk in te zetten. Telegraaf, 24-1-2019
 
Woede over pensioenen, minister begrijpt boosheid
“De mensen die wij in Den Haag spreken willen dat er snel actie wordt ondernomen om het koopkrachtverlies voor gepensioneerden tegen te gaan”, aldus een Telegraaf-video. Minister Koolmees zegt de boosheid te begrijpen. Ook een video waarin de krant uitleg geeft na de berichtgeving van gisterochtend.  Telegraaf, 23-1-2019 / Telegraaf, 23-1-2019 / Telegraaf, 23-1-2019
 
‘Pensionado’s weer in de kou’
Het is ongelofelijk hoe de politiek reageert op voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de pensioengerechtigden er niet nog verder in inkomen op achteruitgaan, schrijft Jan Mertens uit Delft in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf. “De leden van de Tweede Kamer verdienen ruim 100.000 euro en hebben een riante wachtgeldregeling. Zij nemen beslissingen over mensen die 40 jaar of meer hebben gewerkt (en betaald) en nu een bescheiden pensioen hebben, dat al jaren minder waard wordt. De oplossing om de rekenrente te verhogen wordt verworpen, terwijl wij met z’n allen jarenlang voor de belasting moesten rekenen met 4 procent rendement op ons vermogen, terwijl de dagrente bleef dalen. En denk eens aan de miljarden die aan het ABP zijn onttrokken bij de verzelfstandiging. Beste Kamerleden, leef u eens in voordat u beslist. Dat heet empathisch vermogen.” Telegraaf, 24-1-2019
 
‘Een goed pensioen kun je beter zelf doen’
In de Telegraaf ook in de brievenrubriek aandacht voor de pensioenen:
-Juist bij mensen met een niet al te hoog pensioen maakt de AOW een groot deel uit van de totale oudedagsvoorziening. Om te voorkomen dat de verlagingen van de pensioenuitkeringen de gepensioneerden te zwaar treffen is de enige oplossing dat de regering de AOW-uitkering extra verhoogt zodat de totale oudedagsvoorziening hetzelfde kan blijven.
-Een mooi overzicht van de pensioenfondsen. Maar ik mis het APPA-fonds (pensioenfonds voor politieke ambtsdragers). Daar zal echt geen korting op van toepassing zijn. Die zorgen heel goed voor zichzelf op kosten van de gemeenschap. Ik hoop dat iedereen dat meer gaat beseffen.
-Pensioen is uitgesteld loon van de werknemer. Alleen de rechthebbenden hebben totaal geen inspraak op hun eigen geld. Sterker nog, als het goed gaat, gaan de bonussen omhoog en als het mis gaat de uitkeringen omlaag en premies omhoog. De verantwoordelijken leveren nooit wat in. Een goed pensioen kun je beter zelf doen.
-Wat erg opvalt in de lijst met alle grote pensioenfondsen is dat er een paar zijn die het extreem goed doen. Er zijn 27 fondsen boven de 120% dekking. Hiervan zijn er zelfs drie fondsen boven de 140% dekking. En als ik het goed herinner is dit niet een eenmalig iets maar structureel. Wordt het niet eens tijd dat de beheerders van de slechte fondsen, minder dan 100% dekking, gaan overleggen met die fondsen om te kijken wat zij veel beter doen dan de slechte fondsen. Telegraaf, 24-1-2019
 
Independer gaat voor geautomatiseerd pensioenadvies
Independer gaat zich in de toekomst mogelijk toeleggen op geautomatiseerd pensioenadvies. Directeur Coen de Ruiter zegt dat wel te zien zitten. De eerst man van Independer doet deze uitspraak in een interview met Emerce. “Consumenten op dat gebied inzichten verschaffen, doet eigenlijk niemand nog online. Ik verwacht dat financiële adviezen zo complex worden dat je computers nodig hebt om de consument professioneel te begeleiden.” De financiële vergelijkingssite is al bezig met het automatiseren van hypotheekadvies. Verbetering van het algoritme is volgens De Ruiter echter een voorwaarde om te kunnen concurreren met de hypotheekadviseur op de hoek. “Klanten krijgen bij ons in het adviestraject altijd te maken met een adviseur, hand in hand met de klant gaan we dit steeds meer online doen. Met de kennis van deze mensen kunnen we de algoritmen verbeteren.” am, 23-1-2019
Pensioen Journaal

vrijdag 25 januari 2019    
Kamer voelt urgentie van pensioenakkoord
In de Tweede Kamer neemt de roep toe om het vastgelopen pensioenoverleg vlot te trekken. Over hoe dat moet gebeuren, verschillen de meningen, maar bijna iedereen voelt de urgentie. ChristenUnie-leider Segers zei donderdag dat "we allemaal gefaald hebben als er geen akkoord is en er eind dit jaar een korting zal komen". Volgens hem is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus ook van het kabinet. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff benadrukte dat de politiek maar beperkte mogelijkheden heeft om dingen te veranderen als de bonden niet meewerken. Hij riep de bonden op weer aan tafel te komen. Partijleider Asscher van oppositiepartij PvdA wil dat het kabinet met een beter bod komt en is eventueel bereid dan de helpende hand te bieden. Minister Koolmees erkende dat de problemen groter zijn geworden doordat kortingen dreigen. De minister wilde er niet op vooruitlopen of hij meer te bieden heeft dan vorig jaar, maar volgens Haagse bronnen lijkt de politieke wil daarvoor bij de coalitie aanwezig. NOS, 24-1-2019
 
Koolmees wil geen tussenoplossingen voor pensioenkortingen
Minister Wouter Koolmees voelt er niets voor om noodverbanden te leggen om pensioenkortingen in de metaalsector te voorkomen. Dat zegt hij in reactie op de oproep van de twee sectorpensioenfondsen om in te grijpen. 'Discussie over aanpassing van de rekenrente of hersteltermijnen is niet heel zinvol. Het moet gaan over een toekomstbestendig stelsel', aldus de D66'er donderdag. Koolmees wil niet vooruitlopen op een brief die hij heeft beloofd nog deze maand naar de Tweede Kamer te sturen. Daarin zal hij oplossingsrichtingen schetsen die in het gunstigste geval de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord vlot kunnen trekken. Volgens hem is er bovendien nog genoeg tijd om een uitweg te vinden. Het meetmoment voor de dekkingsgraad ligt op 31 december. 'Dat is nog bijna twaalf maanden weg. Al mijn inzet is erop gericht om het voor die tijd voor elkaar te krijgen. We waren er in november heel dichtbij', zegt Koolmees. Hij verwacht overigens geen geheel nieuwe inzichten meer in de pensioendiscussie. 'Alle varianten zijn al verkend en doorgerekend. Maar welke accenten ik daarbinnen legt, komt in de brief te staan'. Over het aanbod van PvdA-leider Lodewijk Asscher om aan te schuiven bij de onderhandelingen houdt Koolmees zich op de vlakte. 'De focus is eerst op de brief aan de Kamer.' Het Financieele Dagblad, 25-1-2019  / BNR, 24-1-2019
 
Koolmees: Hervorming pensioenstelsel urgenter
De dreigende kortingen op pensioenen tonen nog eens aan dat er een pensioenakkoord gesloten moet worden. De deur voor gesprekken daarover staat open. Volgens minister Koolmees is het door het nieuws over de stand van zaken bij de pensioenfondsen ’urgenter’ geworden om het pensioenstelsel te hervormen. Over die hervorming kan een akkoord gesloten worden. Als dat gebeurt kan in elk geval een deel van de kortingen voorlopig voorkomen worden. Dat de bonden nu actie willen voeren ’verbaast me niet’, zegt Koolmees. Hij wil graag met ze om de tafel. Maar de bonden vonden wat het kabinet bood eerder niet genoeg. „Ik heb wat mij betreft een heel goed bod neergelegd in november”, blijft de D66-minister volhouden. Of hij straks meer kan bieden bij een eventuele heropening van de gesprekken, of dat de druk op de bonden om akkoord te gaan vooral moet komen van de dreigende kortingen, daar zegt de bewindsman nu niks over. “Ik ben verantwoordelijk voor alle gepensioneerden”, zegt hij. Ook voor de mensen die die status nog moeten bereiken en niet willen dat er meer geld uit de pensioenkas is gehaald dan verantwoord was, legt de bewindsman uit. Telegraaf, 25-1-2019
 
Vakbonden de straat op voor pensioen
De vakbonden gaan de komende weken actievoeren voor een beter pensioenakkoord. FNV, CNV en VCP willen hun eisen kracht bijzetten met stakingsacties, werkonderbrekingen en een grote landelijke actiedag op 18 maart. De komende weken houden de vakbonden honderden informatiebijeenkomsten bij bedrijven en vakbondskantoren. Op zaterdag 2 februari wordt een grote voorbereidingsbijeenkomst in Utrecht gehouden met het oog op de landelijke actiedag van 18 maart. De vakbonden hebben minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dringend opgeroepen om de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel te hervatten en verwachten binnen een week een reactie. "Er is veel onvrede over de pensioenen en een toenemende actiebereidheid in allerlei sectoren", zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. "Het kabinet moet structureel over de brug komen om de pensioenproblemen op te lossen, waar alle Nederlanders en generaties mee te maken hebben." NOS, 24-1-2019
 
Niemand wil de kortingen, ook het kabinet niet
Hoe hebben pensioenfondsen het zover laten komen – en kunnen we er nog wat aan doen? Een goed beursjaar kan helpen, maar de politiek zou liever structurele maatregelen nemen. Over hoe dat moet, verschillen de meningen zeer. In de Tweede Kamer willen SP, 50Plus, Denk, PVV en Forum de rekenrente verhogen. Maar een Kamermeerderheid van de andere partijen is tegen, omdat het risico op tegenvallers op de langere termijn dan toeneemt. 50Plus stelt voor dan maar de termijn voor de herstelplannen te verlengen, maar ook daarvoor is geen meerderheid. Intussen wordt ook gesproken over een echte verbouwing. Het overleg tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers strandde in november. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart wordt het overleg hervat. Dan is ook duidelijk of de coalitie nog een meerderheid in de Eerste Kamer heeft. Als dat niet zo is, is steun van ‘links’ voor een pensioenhervorming onontkoombaar. Ingenomen standpunten en bestaande regels worden dan vloeibaar, want de kortingen komen dan erg dichtbij. Niemand wil de kortingen, ook het kabinet niet, want in maart 2021 staan er Tweede Kamerverkiezingen op het programma. Geen politicus wil de verlaging van tien miljoen pensioenen op zijn lijst van verdiensten. Volkskrant, 25-1-2019
 
Alles op alles voor redding pensioenen
“Bij ons praat je over kortingen van mogelijk 15 procent”, zegt Benne van Popta, bestuursvoorzitter van PMT. “Het is niet uit te leggen aan deelnemers dat je moet korten als het economisch zo goed gaat.”Het gemiddelde pensioen bij PMT is 600 euro per maand. PME vreest ook voor forse kortingen aan het einde van het jaar. “De kans op kortingen is 80 procent'', gaf Eric Uijen, bestuursvoorzitter van PME, aan. “Onze deelnemers en gepensioneerden dreigen de prijs te moeten betalen voor het uitblijven van een pensioenakkoord. Iedereen is zich ervan bewust dat er snel iets moet veranderen. Ik vind het onrechtvaardig om aan de vooravond van een nieuw stelsel zo'n drastische maatregel te moeten nemen. Verlagen van de pensioenen is enorm ingrijpend voor alle PME'ers, en voor het vertrouwen in het pensioenstelsel in Nederland.” PME en PMT willen daarom dat de kortingen hoe dan ook van tafel gaan, akkoord of niet. “De beste manier om kortingen te voorkomen is via een nieuw pensioenakkoord. Als dat niet lukt ,moeten er maar tijdelijke maatregelen genomen worden om een korting te voorkomen”, vindt Van Popta. AD, 25-1-2019
 
Korting móét voorkomen worden, zeggen pensioenfondsen
Nog steeds dreigt verlaging bij meer dan de helft van de pensioenen. Fondsen willen snel een pensioenakkoord. Hoe realistisch is dat? “Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om hier uit te komen”, zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. “Sociale partners, coalitie- en oppositiepartijen. Dit is te belangrijk voor politieke spelletjes.” De metaalfondsen PME en PMT gaan een stap verder. Ook zonder pensioenakkoord moet de politiek kortingen voorkomen, zeggen zij. “Als er geen structurele oplossing komt, moet je kijken hoe we de korting kunnen uitstellen” zegt PMT-voorzitter Benne van Popta. Zo zouden fondsen twee jaar extra kunnen krijgen om hun financiële positie te verbeteren, zegt hij, zoals ook GroenLinks onlangs voorstelde in een initiatiefwet. Het ziet er nog niet naar uit dat er een pensioenakkoord komt. Het kabinet en de sociale partners zijn het weliswaar grotendeels eens over dat nieuwe pensioen. Maar de aanvullende vakbondseisen gaan het kabinet veel te ver, zoals een structureel langzamere stijging van de AOW-leeftijd en een pensioenplicht voor zelfstandig ondernemers. NRC, 25-1-2019
 
Pensioenpartijen blijven naar elkaar wijzen
De druk op Den Haag om pensioenkorting te voorkomen neemt toe. Maar de oplossing ziet ieder vooral bij een ander. Als er later dit jaar toch een pensioenakkoord komt, zijn de kortingen nog niet onmiddellijk van tafel. De invoering van een nieuw systeem duurt jaren. De pensioenfondsen twee jaar extra de tijd geven om hun reserves op orde te brengen, biedt voor de korte termijn wel soelaas. In afwachting van het nieuwe stelsel zijn de pensioenen dan even veilig. Dat is ook het voorstel dat GroenLinks en 50Plus hebben ingediend bij de Tweede Kamer. Dat geeft ook de onderhandelaars voor een pensioenakkoord extra adem. Wanneer het initiatiefwetsvoorstel wordt behandeld is onduidelijk. Premier Mark Rutte suggereerde eind vorig jaar eveneens de mogelijkheid om de fondsen extra tijd te geven. Het kabinet heeft wel een belangrijke voorwaarde: eerst moeten de vakbonden over de brug komen en instemmen met een ander pensioenstelsel. Zo kunnen kabinet, vakbonden, werkgeversorganisatie en oppositie naar elkaar blijven wijzen. Niemand wil de schuld krijgen als het in 2019 niet lukt om een akkoord te bereiken over de toekomst van de pensioenen. Trouw, 25-1-2019
 
ANBO: niet zomaar korten
De ANBO roept het kabinet op zich te bezinnen op de regels voor het korten op pensioenen. De seniorenorganisatie vindt dat het korten op pensioenuitkeringen uit den boze moet zijn als de oorzaak mede is gelegen in een te lage premie. Ook vindt de ANBO het ronduit belachelijk als de fondsen moeten korten terwijl de dekkingsgraad boven de 100 procent is. Dan is er namelijk genoeg geld in kas, aldus de organisatie. “Het is de overheid als wetgever die dit toestaat. En het is de overheid als werkgever die zo in 2017 alleen al dik 3 miljard euro aan premieafdracht heeft bespaard”, zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan. “En zouden gepensioneerden die niets met dit verhaal te maken hebben vervolgens moeten inleveren?" Telegraaf, 25-1-2019
 
'Wen eraan dat pensioen onzekere factor is'
De huidige gepensioneerden voelen een eventuele korting direct in hun portemonnee, zegt hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens. 'Historisch gezien is een korting van 8 procent reëel. Dus voor iedere 100 euro die gepensioneerden nu ontvangen, zullen er volgend jaar 92 overblijven. Ook de pensioenen van degenen die nu nog aan het werk zijn, worden gekort, maar zij merken dat nu nog niet. De schade blijft voor hen mogelijk beperkt.' Seniorenorganisatie ANBO verklaarde donderdag het belachelijk te vinden dat de fondsen moeten korten, terwijl de dekkingsgraad boven de 100 procent is. Dan is er namelijk genoeg geld in kas, aldus de organisatie. Lutjens: 'Een tegenargument hierbij is dat die dekkingsgraad van 104 procent meer zekerheid biedt. Als fondsen nu, zonder buffer, hun geld gaan uitgeven, kunnen jongeren hiervan op de lange termijn de dupe worden.' Lutjens verwacht niet dat ons huidige stelsel wordt afgebroken. ‘Ik denk dat het vooral belangrijk is om eerlijk te communiceren over pensioenen. De huidige gepensioneerden verwachtten een ruim pensioen, want zo is het hun verteld. Het is tijd om te accepteren dat er in pensioenland op de lange termijn geen zekerheid bestaat. Daarvoor zijn er te veel economische factoren. Vertel dat verhaal en laat mensen eraan wennen, want zo is de werkelijkheid nu eenmaal.' Nederlands Dagblad, 25-1-2019
 
‘Pensioenoverleg Nederlandse versie van Brexitdeal’
Het is een modelvoorbeeld van de geconditioneerde reflex, schrijft Volkskrant-redacteur Peter de Waard: Als de beurskoersen enige tijd dalen, klinkt meteen paniek over het korten op de pensioenuitkeringen en de roep om de rekenrente te verhogen. De paniek is onnodig, aldus De Waard, want bij wijze van spreken (koersen zijn onvoorspelbaar, anders was iedereen rijk) zou 2019 een recordjaar op de beurs kunnen worden, gevolgd door een nieuw recordjaar in 2020. Als iedereen pessimistisch is - en dat blijkt uit allerlei cijfers over inkoopindices - wordt dat wel als een koopsignaal gezien voor degenen die op de lange termijn kijken. En daar horen pensioenfondsen toe. “De roep om een hogere rekenrente is kwalijk. Dat betekent dat gepensioneerden van nu gaan stelen van de jonge generatie.” Nu de dekkingsgraad daalt wordt ineens ook de noodzaak gevoeld om het vastgelopen pensioenoverleg - de Nederlandse versie van de Brexitdeal - los te wrikken, constateert De Waard. “Maar het pensioenakkoord zal ook niets veranderen aan de feiten: de veranderingen van de demografie en de rentestand en beurskoersen. Een akkoord van Koolmees met werkgevers en werknemers leidt niet tot een babyboom noch tot een sterftegolf onder 70-plussers.” Volkskrant, 25-1-2019
 
‘Niet marchanderen met pensioenkortingen’
Het is volgens een FD-commentaar onverstandig de dreigende kortingen te schrappen, zonder dat er al een pensioenakkoord ligt. “Laat de dreigende kortingen op de pensioenen een aanmoediging zijn voor alle betrokkenen om in gesprek te gaan en eindelijk vaart te maken met het oplossen van de weeffouten in het Nederlandse pensioenstelsel. Als zij daar uitkomen, kan opnieuw worden bekeken of het verantwoord is pensioenkortingen te schrappen.” Als kortingen van tafel zouden gaan zonder een akkoord over hervormingen, schuiven politiek en sociale partners de rekening volgens het FD slechts door naar de toekomst. “De kans op abrupte en grote pensioenkortingen tijdens een volgende financiële crisis of recessie neemt dan toe. De tekenen dat de economische groei in de eurozone vertraagt, zijn er al.” Het Financieele Dagblad, 25-1-2019
 
‘Verzet nodig tegen minder pensioen’
In negen jaar tijd zijn de pensioenen gemiddeld 20 procent minder waard geworden, schrijft A. de Waele uit Koewacht in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf. “De rekenrente die dit kabinet ervoor heeft ingesteld en de schandalig lage rente opgelegd door meneer Draghi zijn hier debet aan.De pensioenpremie moest omlaag want iedereen moest meer te besteden krijgen, nu moet die weer omhoog want er komt niet genoeg binnen. Doordat Italië er financieel slecht voor staat, wordt de rente dankzij Draghi bewust laag gehouden, hogere rente betekent een faillissement voor Italië. Wij krijgen de rekening gepresenteerd, maar we protesteren ook niet hiertegen; het Nederlandse volk lijkt wel een beetje op de herten in de Oostvaardersplassen. Ze laten zich afschieten door de politiek, op 21 maart stemmen ze allemaal gedwee weer voor de verkeerde partij.” Telegraaf, 25-1-2019
 
‘Laat die fondsen fuseren’
P. Baas uit Sliedrecht schrijft: Waarom gaan niet alle pensioenfondsen fuseren? PMT en PME gebruiken praktisch al hetzelfde logo. De meeste hebben grote kantoorgebouwen met alles erop en eraan. Wat kost dit allemaal niet?! AD, 25-1-2019
 
‘Yes, mijn loonstrook!’
“Yes, hij is er: mijn loonstrook’, schrijft José Albers uit Hoorn. “Mijn ABP-pensioen is nog nooit verhoogd maar nu is het 2 euro minder! Mijn AOW is 32 euro omhoog gegaan. Mijn ziektekostenverzekering is 66 euro gestegen, mijn al jaren voorgeschreven paracetamol (artrose) en de medicijnen voor eiwittekort worden niet meer vergoed. In mijn geval minimaal 50 euro per maand. Alle prijzen van broodnodige dingen zijn behoorlijk gestegen. Tijd voor een feestje?” Volkskrant, 25-1-2019