Brief aan de leden van juni 2020

Kalender

27 juni 2020


Rijen, 8 juni 2020 

Aan leden van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco. 

Zoals bekend is de Algemene LedenVergadering ( ALV) van onze vereniging als gevolg van de Corona crisis 10 maart  j.l. niet doorgegaan. 

De situatie was toen nog niet zo ernstig, maar achteraf gezien zijn wij toch blij dat wij dit besluit genomen hebben, zeker nu we ervaren hebben hoe heftig het is geweest en ook als we kijken naar alle beperkende maatregelen die daarna door de regering zijn ingesteld en waarvan een aantal nog steeds gelden. 

Inmiddels heeft het VGN bestuur besloten om de ALV 2020 geheel uit de agenda te halen en door te schuiven naar waarschijnlijk 9 maart 2021. De oorspronkelijke begroting voor 2020 die u  eerder heeft ontvangen wordt momenteel gehanteerd, uiteraard onder het voorbehoud van goedkeuring door de ALV in 2021. 

Verder hebben de aftredende bestuursleden zich bereid verklaard hun termijn met 1 jaar te verlengen waardoor de bestaande dossierkennis optimaal in stand kan worden gehouden. 

Inmiddels heeft de Corona crisis ook zijn weerslag op de financiële wereld met als gevolg behoorlijke onrust op de aandelenbeurzen.
Koersen van met name aandelen zijn hard onderuit gegaan en ook de rente is in eerste instantie gedaald.
Dit alles heeft een negatief effect op de dekkingsgraden van met name pensioenfondsen maar ook op de waarde van onze beleggingen uit pensioengeld bij Aegon. 

Het positieve nieuws voor ons is echter dat er voor wat betreft de bij het Hendrix/Nutreco pensioenfonds opgebouwde  pensioenen welke per ultimo 2010 zijn overgedragen aan Aegon en de vanaf 2011 bij Aegon zelf opgebouwde pensioenen sprake is van een zogenaamde gegarandeerde regeling.
Dit houdt in dat deze pensioenen 100 % vast staan en dat er van kortingen hierop geen sprake is.
Wel zal het nu wat lastiger worden om deze pensioenen te verhogen ( indexatie vanwege gestegen prijzen). 

Wij hopen dat onze leden deze lastige tijd goed en gezond doorkomen waarbij wij uiteraard steeds ter beschikking staan in geval van vragen over het voorgaande of verzoeken om ondersteuning bij eventuele pensioen kwesties. 

Namens bestuur: Bart Peters, Secretaris VGN