Welkom.

Het bestuur van de VGN probeert hier een kort overzicht te schetsen van de onderwerpen waar u als lid van de VGN en wij als bestuur mee te maken hebben dan wel binnenkort mee te maken zullen krijgen.

Als u ideeën heeft of suggesties voor de inhoud van de site zijn die uiteraard van harte welkom. We zullen dan bekijken of dit past binnen het kader van de doelstelling van de VGN en of dit binnen de ruimte van de site is te realiser

Doelstelling

Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en collectieve voorzieningen voor gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, de gewezen deelnemers alsmede degenen die vervroegd zijn uitgetreden of gebruik hebben gemaakt van een individuele regeling. De VGN is met drie afgevaardigden vertegenwoordigd in de Pensioenuitvoeringscomissie (PUC), die toeziet op een correcte uitvoering van de pensioenregeling door Aegon en verantwoordelijk is voor het indexatie depot en het toeslagenbeleid.

Het huidige bestuur
 
Voorzitter Albert Swinkels (tijdelijk duofunctie)
   
Secretaris Bart Peters (secretariaat@vgnutreco.nl)
Penningmeester Albert Swinkels (vgnpenningmeester@gmail.com)
Leden Theo Versteegen (vertegenwoordigt de VGN in de PUC)
  Hans Vink
  Harm Teunissen

VGN Vertegenwoordigers in de PUC

Han Abbink
Paul Gijsen
Theo Versteegen (Voorzitter)

Ledenadministratie

Bart Peters  (secretariaat@vgnutreco.nl)

Het huishoudelijk reglement van de VGN kan op verzoek per email toegezonden worden.

Bankrekeningnummer:
 NL08RABO 0129 1750 05 t.n.v. de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN), Uitleg 2 , 5831 LW te Boxmeer. KvK 17174247