Welkom.

Wij zijn uitermate trots u hierbij de totaal vernieuwde website van onze vereniging te kunnen tonen. We hebben er alles aan gedaan om deze compleet te vernieuwen. Mocht u zaken aantreffen, die naar uw mening verbeterd kunnen worden, dan horen wij dit uiteraard graag.

Deze website beoogt een bron van informatie te zijn voor de leden van de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco. Eerder gepubliceerde artikelen zijn opgeslagen onder Agenda en Nieuws.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is de belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en collectieve voorzieningen voor gepensioneerden en hun nagelaten betrekkingen, de gewezen deelnemers alsmede degenen die vervroegd zijn uitgetreden of gebruik hebben gemaakt van een individuele regeling. De VGN is met drie afgevaardigden vertegenwoordigd in de Pensioenuitvoeringscomissie (PUC), die toeziet op een correcte uitvoering van de pensioenregeling door Aegon en verantwoordelijk is voor het indexatie depot en het toeslagenbeleid.

Het huidige bestuur
 
Voorzitter Wim (W) Vonk
   
Secretaris Herman (H) Blekman (secretariaat@vgnutreco.nl)
Penningmeester Albert (A) Swinkels (penningmeester@vgnutreco.nl)
Leden Bart (B) Peters (verantwoordelijk voor de communicatie)
  Leo (L.F.) Boeijen (verantwoordelijk voor de website)

VGN Vertegenwoordigers in de PUC

Peter van Asten
Paul Gijsen
Cees de Ridder (Voorzitter)

Ledenadministratie

Leo Boeijen  (administratie@vgnutreco.nl)

Het huishoudelijk reglement van de VGN kan op verzoek per email toegezonden worden.

Bankrekeningnummer:
 NL08RABO 0129175005 t.n.v. de Vereniging van Gepensioneerden Nutreco (VGN),Griensven 16, 5275 KE  Den Dungen